เดือนตุลาคมกับกิจกรรม “ความประทับใจแห่งพื้นที่ทางตะวันตก”

(VOVWORLD) - กิจกรรมต่างๆ ภายใต้หัวข้อ “ความประทับใจแห่งพื้นที่ทางตะวันตก” ได้มีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์เวียดนาม เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ทางตะวันตก
เดือนตุลาคมกับกิจกรรม “ความประทับใจแห่งพื้นที่ทางตะวันตก” - ảnh 1การรำแบบดั้งเดิมของชนเผ่าเขมรในจังหวัดซอกจัง (ภาพจาก baodantoc.vn)

กิจกรรมต่างๆ ภายใต้หัวข้อ “ความประทับใจแห่งพื้นที่ทางตะวันตก” ได้มีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์เวียดนาม เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ทางตะวันตก รวมถึงประเพณีของชนเผ่าเขมรในภาคใต้และชนเผ่าหนุ่ง ซึ่งในครั้งนี้ ได้มีการแสดงเทศกาล Ok Om Bok (เทศกาลไหว้พระจันทร์) ของชนเผ่าเขมรในจังหวัด จ่าวิงห์ ซึ่งได้สะท้อน อนุรักษ์ และสานต่อคุณค่าเชิงบวกของความเชื่อรูปแบบพหุเทวนิยม ที่อยู่คู่กับชีวิตของชาวบ้านและชุมชน รวมถึงธรรมชาติโดยรอบ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอศิลปะ เจิ่มเรียงจ่าเปย หรือการเล่าเรื่องผ่านเสียงเพลง ซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมแห่งชาติเวียดนาม พร้อมการแสดงภาพถ่ายงานเทศกาลต่างๆ ในวัดเขมร อาหารพื้นเมืองหลายรายการ รวมถึงรูปแบบศิลปะดั้งเดิมและนาฏศิลป์ เครื่องแต่งกายประจำชนเผ่า และเครื่องดนตรีในบ้านชาติพันธุ์ชนเผ่าเขมร ส่วนในช่วงวันสุดสัปดาห์ ได้มีการจัดแสดงพิธีกวาดบ้านขอพรของชนเผ่าหนุ่ง การรำพื้นบ้าน การร้องเพลงทำนอง Then และ sli ของชนเผ่าไตและหนู่งในพื้นที่จังหวัดท้ายเงวียน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด