เติมพลัง ช่วยเหลือเกษตรกร ฟื้นฟู พัฒนาการเกษตรและเขตชนบทอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 29 พฤษภาคม ณ ศูนย์การประชุมจังหวัดเซินลา   ได้มีการจัดการสนทนาระหว่างนายกรัฐมนตรีกับเกษตรกรครั้งที่ 4 ปี 2022 ภายใต้หัวข้อ  “เติมพลัง การช่วยเหลือเกษตรกร ฟื้นฟู พัฒนาการเกษตรและเขตชนบทอย่างยั่งยืน” ทั้งโดยตรงและผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ซึ่งคำถาม ข้อเสนอของเกษตรกว่า 1,600 ข้อถูกส่งถึงนายกรัฐมนตรี กระทรวงและหน่ยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง   
 เติมพลัง ช่วยเหลือเกษตรกร ฟื้นฟู พัฒนาการเกษตรและเขตชนบทอย่างยั่งยืน - ảnh 1นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชิ้ง กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชิ้ง ได้ย้ำว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สถานการณ์โลกที่มีความผันผวนอย่างซับซ้อนได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและการประกอบธุรกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน พร้อมทั้งกำชับให้กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่งต่างๆต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพเพื่อร่วมกับหน่วยงานการเกษตร เกษตรกรแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ-สังคม รวมทั้งการพัฒนาการเกษตร เขตชนบทและเกษตรกร ประยุตก์ใช้เทคโนโลยี เพิ่มความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทาน การเชื่อมโยงระหว่างการเกษตรกับอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่า การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ในการนี้ นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชิ้งได้ตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาที่เกษตรกร ตัวแทนของสหกรณ์เกษตร สถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจด้านการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจ เช่น การฟื้นฟูการผลิตการเกษตรหลังวิกฤตโควิด -19 ส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับสถานประกอบการและการฝึกสอนอาชีพให้แก่แรงงานในเขตชนบท นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชิ้งได้ย้ำถึงส่วนร่วมของการเกษตร เขตชนบทและเกษตรกรต่อผลสำเร็จของประเทศ ดังนั้น ต้องส่งเสริมแหล่งพลัง บทบาทของเกษตรกรในการพัฒนาการเกษตร เขตชนบท ปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยต้องผสานกับการพัฒนาเขตชนบทและยกระดับความรู้ของเกษตรกร เน้นพัฒนาการเกษตรเชิงนิเวศ การสร้างสรรค์เขตชนบทที่ทันสมัย

“ต้องยกระดับบทบาท สถานะ ทักษะความสามารถในการเป็นเจ้าของของเกษตรกร โดยเฉพาะการเป็นฝ่ายรุกในการประยุตก์ใช้เทคโนโลยีในการผลิต การประกอบธุรกิจ การสร้างฐานะจากการเกษตร การเปลี่ยนแปลงใหม่นวัตกรรม การทำธุรกิจสตาร์ทอัพและการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล การพัฒนาเกษตรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ยั่งยืนตามแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ห่วงโซ่คุณค่าทั้งภายในและต่างประเทศ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งพลังเพื่อพัฒนา  เน้นการปรับปรุงกลไกและนโยบาย การปรับปรุงระเบียบราชการในด้านการเกษตร เขตชนบท เกษตรการ เพิ่มการลงทุนของรัฐในการเกษตรและเขตชนบท การเพิ่มความหลากหลายการลงทุนในเขตชนบท”

นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชิ้งได้กำชับให้ปรับปรุงบรรยากาศการลงทุน การส่งเสริมการลงทุนในด้านการเกษตร เขตชนบท ส่งเสริมการทำธุรกิจสตาร์ทอำให้แก่เกษตร ช่วยเหลือพัฒนาสถานประกอบการในเขตชนบท การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล การฝึกอบรมแหล่งบุคลากร เป็นต้น. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด