เตรียมเอกสารของมรดกวัฒนธรรม 2 รายการเพื่อยื่นต่อยูเนสโก

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม สำนักรัฐบาลได้ออกเอกสารแสดงความเห็นของรองนายกรัฐมนตรี หวู ดึ๊กดาม เกี่ยวกับการเตรียมเอกสารให้แก่มรดกวัฒนธรรมนามธรรมที่ดีเด่นของเวียดนามเพื่อยื่นเสนอให้ยูเนสโกรับรอง

รองนายกรัฐมนตรี หวูดึ๊กดาม ได้อนุญาตให้กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวรับผิดชอบในการประสานงานกับกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเอกสารให้แก่มรดกวัฒนธรรมนามธรรมสองรายการคือ ศิลปะการร้องเพลงแจ่วในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงและศิลปะการป้องกันตัวของจังหวัดบิ่งดิ๋ง เพื่อยื่นให้นายกรัฐมนตรีอนุมัติก่อนยื่นเสนอให้ยูเนสโกรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมของโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด