เทศกาล “ภูมิใจในสินค้าเวียดนามกับผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรไว้อย่างดี” ปี 2022

(VOVWORLD) - พิธีเปิดงานเทศกาล “ภูมิใจในสินค้าเวียดนามกับผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรไว้อย่างดี” ภายใต้หัวข้อ “สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการภาคการผลิตและจำหน่ายสินค้าเวียดนาม” ประกอบด้วยกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างกลุ่มสถานประกอบการขนาดใหญ่กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สหกรณ์ และครัวเรือนเกษตรกร รวมประมาณ 100 รายทั่วประเทศ
เทศกาล “ภูมิใจในสินค้าเวียดนามกับผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรไว้อย่างดี” ปี 2022  - ảnh 1ภาพประกอบงาน

ในการกล่าวปราศรัยเปิดงาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า โด๋ทั้งหาย รองประธานคณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับการรณรงค์ชาวเวียดนามให้ความสนใจใช้สินค้าเวียดนาม ได้ยืนยันว่า การเจริญเติบโตด้านการค้าปลีกถือเป็นสัญญาณที่น่ายินดีของเศรษฐกิจเวียดนาม โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะปฏิบัติตามแนวทางต่างๆ ที่คณะกรรมฯ ได้วางไว้ พร้อมประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นของจังหวัดต่างๆ ในการวางแผนและดำเนินงานต่อไปให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ งานเทศกาลดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อขานรับการรณรงค์ “ชาวเวียดนามให้ความสนใจใช้สินค้าเวียดนาม” ของกรมการเมืองตั้งแต่ปี 2009 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่สำคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนาของตลาดภายในประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมเป็นแรงผลัดกันให้กลุ่มผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าเวียดนามที่มีคุณภาพให้มากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อรองรับความต้องการทั้งตลาดภายในและการส่งออกไปยังต่างประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด