เน้นการบริหารภาครัฐ เพิ่มความรับผิดชอบของผู้นำแต่ละคน

(VOVWORLD) - วันที่ 5 พฤษภาคม ณ ทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง  ได้เป็นประธานการประชุมรัฐบาลประจำเดือนเมษายนปี 2021 เน้นการบริหารภาครัฐ เพิ่มความรับผิดชอบของผู้นำแต่ละคน - ảnh 1ภาพการประชุม (VGP)

นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ได้ระบุว่า ในเดือนเมษายนและ 4 เดือนแรกของปี 2021  สถานการณ์เศรษฐกิจสังคมมีแนวโนมที่น่ายินดี ยังคงสามารถควบคุมภาวะเงินเฟ้อ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของทั้งระบบการเมือง แต่อย่างไรก็ตาม ในเดือนพฤษภาคมนี้ เวียดนามต้องเผชิญความยากลำบากต่างๆ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ระลอกใหม่ ดังนั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆ ทำการตรวจสอบ ปรับปรุงกลไกระเบียบและนโยบายให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยเฉพาะให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการแสวงหาแหล่งพลังเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคม            “ต้องจัดทำมาตรฐานการบริหารภาครัฐ เพิ่มความรับผิดชอบของผู้นำหนวยงาน โดยสำนักงานต่างๆของรัฐบาลต้องเน้นในการบริหารภาครัฐ ผลกดนการเฝ้าติดตามและตรวจสอบ”

นายกรัฐมนตรียังกำชับให้จัดทำนโยบายการเงินและปีงบประมาณให้มีความคล่องตัวมากขึ้นเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริง ซึ่งมีส่วนร่วมต่อการขยายตัว ค้ำประกันความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ค้ำประกันความสมดุลต่างๆของเศรษฐกิจ ส่วนธนาคารชาติเวียดนาม กระทรวงวางแผนและการลงทุน กระทรวงการคลังควรแก้ไขอุปสรรคต่างๆให้แก่การผลิตและการประกอบธุรกิจ สร้างความเสมอภาคให้แก่ประชาชนและสถานประกอบการ ผลักดันการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจ อำนวยความสะดวกให้สถานประกอบการและประชาชนมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาของประเทศ

สำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้แก้ไข 2 ปัญหา คือการประมาทและความกังวลมากเกินไป ส่วนสำนักงานหน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆต้องมีความคล่องตัวในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด