เน้นแก้ไขอุปสรรคให้แก่เศรษฐกิจ

รัฐบาลได้สั่งให้ธนาคารชาติเวียดนามทำการบริหารนโยบายการเงินอย่างคล่องตัวต่อไป ประสานกับนโยบายงบประมาณแผ่นดินเพื่อช่วยให้สถานประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้สำหรับการผลิตและประกอบธุรกิจ

เน้นแก้ไขอุปสรรคให้แก่เศรษฐกิจ - ảnh 1
แก้ไขอุปสรรคให้แก่ตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากรัฐบาลเวียดนาม (Internet)

ตามมติของที่ประชุมประจำเดือนตุลาคมปี 2012 ของรัฐบาลที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน รัฐบาลได้สั่งให้ธนาคารชาติเวียดนามทำการบริหารนโยบายการเงินอย่างคล่องตัวต่อไป ประสานกับนโยบายงบประมาณแผ่นดินเพื่อช่วยให้สถานประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้สำหรับการผลิตและประกอบธุรกิจ แต่ไม่ปล่อยให้ภาวะเงินเฟ้อกลับมาอยู่ในระดับสูงอีก รัฐบาลยังสั่งให้ธนาคารชาติเวียดนามผลักดันการสำรองเงินตราต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการในการผลิตและประกอบธุรกิจ ตลอดจนความต้องการของประชาชนในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้อย่างทันการ กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆต้องมีการประสานอย่างใกล้ชิดในการบริหารและควบคุมตลาด ราคา รักษาความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การบริการ โดยเฉพาะราคาอาหารในช่วงตรุษเต๊ต กระทรวงการคลัง ธนาคารชาติเวียดนาม กระทรวงการก่อสร้าง กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต้องประสานกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆเพื่อเสนอมาตรการที่เกี่ยวข้องถึงการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลและขยายระยะเวลาที่ต้องชำระภาษีการใช้ที่ดินให้แก่สถานประกอบการด้านการก่อสร้างบ้านพักและแก้ไขอุปสรรคให้แก่ตลาดอสังหาริมทรัพย์./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด