เปิดการประกวดเขียนบทความในหัวข้อ “เวียดนาม-ไทย ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น”

(VOVWORLD) - ในโอกาสรำลึกครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเวียดนาม-ไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 6 สิงหาคม นิตยสาร VIETNAM TIMES ได้จัดการประกวดเขียนบทความในหัวข้อ “เวียดนาม-ไทย ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น” สำหรับพลเมืองเวียดนาม ไทยและชาวต่างชาติ 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คือเพื่อมีส่วนร่วมขยายความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือที่มีมาช้านานระหว่างสองประเทศ อีกทั้งเป็นโอกาสเพื่อทบทวนประวัติศาสตร์ นำเสนอสถานการณ์ในปัจจุบันและความคาดหวังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีในอนาคต

เนื้อหาของบทความสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนเวียดนามกับไทยทั้งในอดีตและในปัจจุบัน ความทรงจำเกี่ยวกับประเทศและคนไทย ส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ของผู้นำรุ่นต่างๆของทั้ง 2 ประเทศในการสร้างสรรค์และกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านเวียดนาม-ไทย รวมทั้งการทูตประชาชน ความรู้สึกที่มีต่อประเทศ คน วัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์กับประเทศและคนเวียดนาม เรื่องราวเกี่ยวกับสัมพันธไมตรีที่ดีงามระหว่างประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ชมรมชาวเวียดนามในประเทศไทย ชมรมชาวไทยในเวียดนาม ความคิดริเริ่มและรูปแบบเพื่อขยายสัมพันธไมตรีระหว่างประชาชนทั้ง 2 ประเทศ เป็นต้น

กำหนดการรับบทความเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายน-30 กรกฎาคมปี2021 โดยยึดตามวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ท่านสามารถส่งบทความเข้าร่วมการประกวดผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ นิตยสาร VIETNAM TIMES เลขที่61 ถนน บ่าเจี๋ยว กรุงฮานอยหรือทางอีเมล vietthaitinhsaunghianang@gmail.com  การสรุปและพิธีมอบรางวัลจะมีขึ้นในโอกาสรำลึกครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเวียดนาม-ไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 6 สิงหาคม โดยคณะกรรมการจัดงานจะมอบรางวัลพิเศษ 1 รางวัล รางวัลที่หนึ่ง 1 รางวัล รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล รางวัลที่ 3 จำนวน 3 รางวัลและรางวัลชมเชย 10 รางวัล.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด