เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติครั้งที่ 38

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 14 ตุลาคม ณ อาคารสภาแห่งชาติ ได้มีการเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติครั้งที่ 38 ซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่ 17 ตุลาคม โดยที่ประชุมจะแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาสำคัญๆเพื่อยื่นเสนอต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 8 สมัยที่ 14 ในวันที่ 21 ตุลาคม
เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติครั้งที่ 38 - ảnh 1เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติครั้งที่ 38 (VGP) 

สำหรับงานด้านการจัดทำกฎหมาย คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติจะแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย 3 ฉบับคือกฎหมายสถานประกอบการฉบับแก้ไข กฎหมายการลงทุนฉบับแก้ไขและกฎหมายการบริหารและใช้อาวุธ วัตถุระเบิดและยุทโธปกรณ์ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม

สำหรับงานด้านการตรวจสอบ ที่ประชุมจะแสดงความคิดเห็นต่อรายงานรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนที่ส่งถึงการประชุมครั้งที่ 8 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 รายงานผลการตรวจสอบการแก้ไขและตอบข้อเสนอของผู้มิสิทธิ์เลือกตั้งที่ส่งถึงการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 7 รายงานผลการรับและแก้ไขการร้องเรียนของประชาชนและผลการตรวจสอบการแก้ไขการร้องเรียน เปิดโปงของประชาชนที่ส่งถึงสภาแห่งชาติในปี 2019

ในการประชุมครั้งนี้ บรรดาผู้แทนยังแสดงความคิดเห็นต่อรายงานประเมินผลการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและงบประมาณแผ่นดินปี 2019 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ร่างงบประมาณแผ่นดินและแผนการจัดงบประมาณแผ่นดินในปี 2020 พิจารณาและแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการจัดงบจากแหล่งเงินช่วยเหลือต่างประเทศ พิจารณาการตรวจสอบ การปรับปรุงแผนการจัดงบ 10 ล้านล้านด่งจากงบประมาณสำหรับโครงการสำคัญๆของประเทศในแผนการลงทุนภาครัฐระยะกลางในช่วงปี 2016-2020

โดยในช่วงเช้า คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติได้แสดงความคิดเห็นต่อรายงานเศรษฐกิจ-สังคม งบประมาณแผ่นดิน รายงานวิจัยเกี่ยวกับการโครงการสนามบินลองแถ่งระยะที่ 1 การปฏิบัติและเสนอการใช้เงินทุนจากพันธบัตรของรัฐบาลเพื่อดำเนินกิจการของโครงการต่างๆต่อไป

ควบคู่กันนั้น ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นต่อมติให้สัตยาบันสนธิสัญญาฉบับเพิ่มเติมของสนธิสัญญาการกำหนดชายแดนแห่งชาติปี 1985 และสนธิสัญญาฉบับเพิ่มเติมปี 2005 ระหว่างเวียดนามกับกัมพูชา พิธีสารเกี่ยกับการปักปันปักหลักพรมแดนทางบกระหว่างเวียดนามกับกัมพูชา รายงานเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าด้วยการเตรียมพร้อมให้แก่การประชุมครั้งที่ 8 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14

นอกจากนั้น ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอของประชาชน คณะประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม รายงานผลการตรวจสอบการแก้ไขและตอบข้อเสนอของประชาชนที่ส่งถึงการประชุมครั้งที่ 7 รายงานผลการตรวจสอบการแก้ไขการร้องเรียนและเปิดโปงของประชาชน และแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาต่างๆในด้านการเงินและงบประมาณแผ่นดิน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด