เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติครั้งที่ 45

(VOVWORLD) - วันที่ 1 มิถุนายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติครั้งที่ 45 
เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติครั้งที่ 45 - ảnh 1การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติครั้งที่ 45 (quochoi.vn) 

โดยในช่วงเช้า ที่ประชุมได้หารือและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมติของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติกลไก นโยบายการเงิน งบประมาณเฉพาะสำหรับกรุงฮานอยเป็นการนำร่อง แสดงความคิดเห็นต่อร่างมติของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการยอมรับและปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงานแก้ไขการพิพาทการลงทุนตามข้อตกลงการคุ้มครองลงทุนระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปหรืออีวีไอพีเอ

ในการหารือ สมาชิกของคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติได้เห็นพ้องถึงความจำเป็นที่ต้องประกาศใช้มติของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติกลไก นโยบายการเงิน งบประมาณเฉพาะสำหรับกรุงฮานอยเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้กรุงฮานอยพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนมากขึ้น  รองประธานสภาแห่งชาติ ต่องถิฟ้อง เสนอว่า “ดิฉันเห็นพ้องกับทัศนะดังกล่าวเพื่อค้ำประกันให้กรุงฮานอยเป็นฝ่ายรุกและบริหารอย่างคล่องตัว ตอบสนองหน้าที่ทางการเมืองสำหรับตัวเมืองเฉพาะและเป็นศูนย์กลางการเมือง การปฏิบัติเป็นการนำร่อง ฮานอยต้องเป็นผู้เดินหน้าปฏิบัติ ให้ความสนใจมากขึ้นและอำนวยความสะดวกให้แก่บรรยากาศการผลิต ประกอบธุรกิจ สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและแขนงอาชีพต่างๆที่ฮานอยมีความได้เปรียบ”

ส่วนในช่วงบ่าย ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแนวทางการลงทุนโครงการก่อสร้างเส้นทางบางช่วงของทางหลวงจากเหนือจรดใต้ทางทิศตะวันออกในช่วงปี 2017-2020 และพิจารณาการสรุปการปฏิบัติมติของคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการผนวกสำนักงานคณะผู้แทนสภาแห่งชาติ สำนักงานสภาประชาชนและสำนักงานคณะกรรมการประชาชนระดับจังหวัดเป็นการนำร่อง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด