เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาครั้งที่๙ สมัยที่๑๓

(VOVworld) – การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาครั้งที่๙ สมัยที่๑๓เพื่อประเมินผลของการประชุมรัฐสภาครั้งที่๓สมัยที่๑๓ กำหนดระเบียบวาระการประชุมและเวลาจัดการประชุมรัฐสภาครั้งที่๔สมัยที่๑๓
เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาครั้งที่๙ สมัยที่๑๓ - ảnh 1
เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการแห่งรัฐสภาครั้งที่๙ สมัยที่๑๓( Photo:Internet)

(VOVworld) – เช้าวันที่๑๖เดือนนี้ ณ กรุงฮานอย การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาครั้งที่๙ สมัยที่๑๓ได้เปิดขึ้นเพื่อประเมินผลสำเร็จของการประชุมรัฐสภาครั้งที่๓สมัยที่๑๓ กำหนดระเบียบวาระการประชุมและเวลาจัดการประชุมรัฐสภาครั้งที่๔สมัยที่๑๓  เมื่อถอดประสบการณ์จากการประชุมรัฐสภาครั้งที่๓สมัยที่๑๓ คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาเห็นว่า ร่างกฏหมาย และมติที่ยื่นเสนอต่อรัฐสภาได้รับการเตรียมการเป็นอย่างดี มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องถึงผลประโยชน์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก กิจกรรมตรวจสอบได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยสามารถเลือกปัญหาที่ตรวจสอบตรงตามความปรารถนาของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนทั่วประเทศ ส่วนการตั้งและตอบกระทู้ถามก็เน้นปัญหาที่เร่งด่วนที่ได้รับความสนใจจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผู้แทนรัฐสภา     เพื่อให้การประชุมรัฐสภาครั้งที่๔สมัยที่๑๓เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาเห็นว่า ต้องเตรียมเนื้อหาอย่างรอบคอบ คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาจะชี้นำ ศึกษา รับฟังความคิดเห็นของบรรดาผู้แทนรัฐสภาและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เสนอให้รัฐบาล และสำนักงานต่างๆของรัฐสภากับสำนักงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเพื่อเตรียมการให้แก่การประชุมครั้งต่อๆไปได้ดีขึ้น  ท่านNguyễn Sinh Hùng ประธานรัฐสภา ได้เห็นว่า ความสำเร็จของการประชุมรัฐสภาครั้งที่๓สมัยที่๑๓คือช่วยให้ประชาชนเข้าใจกิจกรรมของพรรค รัฐและรัฐบาลในเวลาที่ผ่านมา เพื่อสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อพรรค รัฐและรัฐบาลในระยะปัจจุบัน “ความสำเร็จของการประชุมครั้งที่๓ที่ผ่านมาคือประชาชนเข้าใจว่า  พรรค รัฐ รัฐสภาและรัฐบาลกำลังทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  การที่ผู้แทนรัฐสภาพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ช่วยให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นยิ่งขึ้น ดังนั้น การร่างกฏหมาย การประกาศใช้กฏหมายและมติเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งซึ่งเป็นเจตนารณม์ของการประชุมครั้งที่๔”  ส่วนท่าน Nguyễn Sinh Hùng กล่าวว่า การประชุมครั้งที่๔จะจัดขึ้นในปลายปี ดังนั้นจากสถานการณ์ภายในประเทศและสถานการณ์ระหว่างประเทศจะสามารถประเมินผลภายหลัง๒ปีที่ปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในช่วงปี๒๐๑๐ถึงปี๒๐๑๕  ในที่ประชุมครั้งนี้ จะอนุมัติร่างกฏหมายสำคัญๆโดยเฉพาะ กฏหมายที่ดิน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมการเป็นอย่างดีเพื่อให้การประชุมครั้งที่๔ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด