เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาครั้งที่ 45

(VOVworld) – ที่ประชุมครั้งนี้จะสรุปผลการปฏิบัติงานของรัฐสภา สำนักงานต่างๆของรัฐสภา รัฐบาล ประธานประเทศและสำนักงานตุลาการ ตลอดจนเสร็จสิ้นงานด้านการบังคับใช้รัฐธรรมนูญปี 2013 

เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาครั้งที่ 45 - ảnh 1
เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาครั้งที่ 45

(VOVworld) – เช้าวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ณ อาคารรัฐสภา การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาครั้งที่ 45 ได้เปิดขึ้นภายใต้อำนวยการของท่าน เหงียนซิงหุ่ง ประธานรัฐสภาโดยที่ประชุมได้หารือถึงเนื้อหาสำคัญๆเพื่อเตรียมพร้อมให้แก่การประชุมรัฐสภาครั้งที่ 11 สมัยที่ 13 ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม ประธานรัฐสภา เหงียนซิงหุ่งได้เผยว่า ที่ประชุมครั้งนี้จะสรุปผลการปฏิบัติงานของรัฐสภา สำนักงานต่างๆของรัฐสภา รัฐบาล ประธานประเทศและสำนักงานตุลาการ ตลอดจนเสร็จสิ้นงานด้านการบังคับใช้รัฐธรรมนูญปี 2013 โดยผ่านการอนุมัติประมวลกฎหมาย กฎหมายและเอกสารแนะนำการบังคับใช้รัฐธรรมนูญและเผยแพร่รัฐธรรมนูญเข้าสู่ชีวิต ประธานรัฐสภา เหงียนซิงหุ่ง ได้ย้ำว่า ในการประชุมครั้งนี้ สมาชิกรัฐสภาจะหารือและอนุมัติเป้าหมาย แนวทางนโยบายหและมาตรการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม งานด้านการต่างประเทศ การป้องกันประเทศและความมั่นคงในอีก 5 ปีข้างหน้า พยายามเสร็จสิ้นการอนุมัติข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือทีพีพี ในการประชุมรัฐสภาครั้งที่11นี้ หนึ่งในหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาประชาชน ประธานรัฐสภา เหงียนซิงหุ่งได้เสนอว่า ในการประชุมนี้ คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาและสำนักงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบงานทุกอย่างเพื่อผลักดันกิจกรรมของสภาเลือกตั้งแห่งชาติ อำนวยความสะดวกเพื่อให้สภาเลือกตั้งแห่งชาติและคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาจัดการเลือกตั้งให้ประสบความสำเร็จ ประธานรัฐสภา เหงียนซิงหุ่งได้เผยว่า “การเลือกตั้งประสบความสำเร็จก็หมายความว่า สามารถเลือกสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนให้แก่ความมุ่งมั่นและความปรารถนาของประชาชน มีความแข็งแกร่งของประชาชนเพื่อย่างเข้าสู่สมัยใหม่ของประเทศ อาจกล่าวได้ว่า หน้าที่ของพวกเราตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงการประชุมมีความสำคัญมาก ผมมีความประสงค์ว่า ด้วยจิตใจแห่งความรับผิดชอบสูง ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ สมาชิกของคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาจะมีส่วนร่วมสำคัญเพื่อให้การประชุมประสบความสำเร็จ”
หลังพิธีเปิดการประชุม คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอให้ปรับปรุงโครงการร่างกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2016 โดยคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้เห็นด้วยกับข้อเสนอของศาลประชาชนสูงสุด เพิ่มเติมร่างกฎหมายมาตรการฉุกเฉินชั่วคราวก่อนทำการฟ้องร้องเข้าในโครงการร่างกฎหมายและกฤษฏีกาปี 2016 เพื่อยื่นเสนอให้รัฐสภาพิจารณาในการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 2 สมัยที่ 14.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด