เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาเวียดนามครั้งที่๑๒

(VOVworld) –การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาครั้งที่๑๒ได้เปิดขึ้น ณ กรุงฮานอย เมื่อบ่ายวันที่๕เดือนนี้ ภายใต้อำนวยการของท่าน Nguyễn Sinh Hùngประธานรัฐสภาโดยมีเนื้อหาสำคัญต่างๆเพื่อเตรียมการให้แก่การประชุมรัฐสภาครั้งที่๔สมัยที่๑๓ 

 เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาเวียดนามครั้งที่๑๒ - ảnh 1
เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาเวียดนามครั้งที่๑๒(Photo:Internet)

(VOVworld) – การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาครั้งที่๑๒ได้เปิดขึ้น ณ กรุงฮานอย เมื่อบ่ายวันที่๕เดือนนี้ ภายใต้อำนวยการของท่าน Nguyễn Sinh Hùngประธานรัฐสภาโดยมีเนื้อหาสำคัญต่างๆเพื่อเตรียมการให้แก่การประชุมรัฐสภาครั้งที่๔สมัยที่๑๓   ท่านNguyễn Sinh Hùngได้กล่าวปราศรัยเปิดการประชุมโดยชี้ชัดว่า ที่ประชุมจะแสดงความคิดเห็นต่อรายงานของรัฐสภาเกี่ยวกับมติว่าด้วยขั้นตอน ระเบียบการและวิธีการลงคะแนนไว้วางใจต่อผู้ที่ดำรงตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งหรือสรรหา  ร่างมติเกี่ยวกับการแก้ไขและเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี๑๙๙๒ที่จะยื่นเสนอต่อรัฐสภา ร่างมติของรัฐสภาเกี่ยวกับการทำประชาพิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญปี๑๙๙๒ฉบับแก้ไขและทำการอภิปรายร่างกฏหมายงานทำ ร่างกฏหมายการลงทุนสาธารณะ และปัญหาสำคัญที่ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในร่างกฏหมายนครหลวง และร่างกฏหมายสหกรณ์ฉบับแก้ไข   ที่ประชุมยังแสดงความคิดเห็นต่อรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ร่างงบประมาณแผ่นดินปี๒๐๑๒ แนวทาง แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปี๒๐๑๓ การดำเนินคดี สถานการณ์อาชญากรรม การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมปี๒๐๑๒ รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหัวหน้าศาลประชาชนสูงสุด หัวหน้าสถาบันตรวจตราประชาชนสูงสุดและเนื้อหาสำคัญอื่นๆ  ภายหลังพิธีเปิด คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้ทำการอภิปรายร่างกฏหมายงานทำ ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด