เปิดการประชุมครั้งที่ 4 สภาแห่งชาติสมัยที่ 15

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 20 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการเปิดการประชุมครั้งที่ 4 สภาแห่งชาติสมัยที่ 15 โดยมีการเข้าร่วมของเลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนฟู้จ่อง ประธานประเทศ เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชิ้ง ประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะ ผู้แทนสภาแห่งชาติ บรรดาเอกอัครราชทูต อุปทูตประเทศต่างๆและตัวแทนขององค์การระหว่างประเทศในกรุงฮานอย

เปิดการประชุมครั้งที่ 4 สภาแห่งชาติสมัยที่ 15 - ảnh 1ประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะ กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม

ในการกล่าวปราศรัยเปิดการประชุม ประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะได้เผยว่า การประชุมครั้งนี้จะมีขึ้นเป็นเวลา 21 วัน สภาแห่งชาติจะพิจารณา แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจเนื้อหาที่สำคัญต่างๆ รวมทั้ง การพิจารณารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมปี 2022 ร่างแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมปี 2023 สถานการณ์และผลการปฏิบัติแผนการลงทุนภาครัฐปี 2022 ร่างแผนการลงทุนภาครัฐปี 2023 พิจารณาและอนุมัติร่างกฎหมาย 7 ฉบับ ร่างมติ 3 ฉบับ แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย 7 ฉบับ จัดการตั้งและตอบกระทู้ถามสมาชิกรัฐบาลบางท่าน พิจารณารายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น งานด้านการดำเนินคดีปี 2022 ทำการตรวจสอบประเด็น “การปฏิบัตินโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการประหยัด การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยในช่วงปี 2016-2021

สำหรับการตัดสินใจปัญหาที่สำคัญอื่นๆของประเทศ สภาแห่งชาติจะพิจารณาและอนุมัติการพ้นจากตำแหน่งของหัวหน้าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและขนส่ง  และการแต่งตั้งรัฐมนตรีสาธารณสุขคนใหม่ ประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะย้ำว่า

“จากการสานต่อและส่งเสริมความสำเร็จของการประชุมครั้งที่ 6 คณะกรรมการกลางพรรคฯสมัยที่ 13 ที่มีการตัดสินใจที่สำคัญและปฏิบัติเนื้อหาหลักของมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 การประชุมครั้งนี้จะสานต่อและส่งเสริมจิตใจของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคฯ มีการตัดสินใจที่ถูกต้อง ทำการตรวจสอบสูงสุดและอนุมัติปัญหาที่สำคัญของประเทศ”

เปิดการประชุมครั้งที่ 4 สภาแห่งชาติสมัยที่ 15 - ảnh 2นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชิ้งกล่าวปราศรัยที่ประชุม

ส่วนนายกรัฐมนตรี ฝามมิงชิ้งได้อ่านรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมปี 2022 ร่างแผนการปี 2023 โดยย้ำว่า แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายที่ยากจะคาดเดาได้แต่เวียดนามยังคงประสบผลงานที่น่ายินดี

  “ใน 9 เดือนที่ผ่านมา มีการฟื้นตัวทั้งใน 3 ภาคเศรษฐกิจ คาดว่า อัตราการขยายตัวจีดีพีจะอยู่ที่ร้อยละ 8 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ได้วางไว้คือ 6-6.5  ซึ่งสร้างพลังขับเคลื่อนที่สำคัญให้แก่ปีต่อๆไป มีส่วนร่วมปฏิบัติเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงปี 2021 -2025”

สำหรับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมปี 2023 นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชิ้งได้เผยว่า เวียดนามให้ความสำคัญต่อการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค การควบคุมภาวะเงินเฟ้อ ผลักดันการขยายตัว ค้ำประกันการสร้างความสมดุลย์ของเศรษฐกิจ ควบคุมโรคระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการพึ่งตนเอง การปรับตัวของเศรษฐกิจ เสริมสร้างและพัฒนาพลังขับเคลื่อนของการขยายตัวใหม่ โดยตั้งเป้าไว้ว่า อัตราการขยายตัวจีดีพีจะอยู่ที่ร้อยละ 6.5  อัตราคนว่างงานในตัวเมืองอยู่ต่ำกว่าร้อยละ 4  เป็นต้น สำหรับหน้าที่และมาตรการต่างๆ นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชิ้งได้ชี้ชัดว่า การบริหารอัตราดอกเบี้ยและอัตราการแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม เน้นการผลิตและการประกอบธุรกิจจะเอื้อให้ประชาชนและสถานประกอบการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสินเชื่อ

ในเช้าวันเดียวกัน สภาแห่งชาติได้รับฟังผลการตรวจสอบการปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมปี 2022  ร่างแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมปี 2023 รายงานรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนที่ส่งถึงการประชุมครั้งที่ 4 สภาแห่งชาติ 15 รายงานผลการตรวจสอบการแก้ไขข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ส่งถึงการประชุมครั้งที่ 3 สภาแห่งชาติสมัยที่ 15.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด