เปิดการประชุมครั้งที่ 48 คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติ

(VOVWORLD) -การประชุมครั้งที่ 48 คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติได้จัดขึ้นที่อาคารสภาแห่งแห่งชาติ ในกรุงฮานอย ภายใต้อำนวยการของประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน

ในการประชุมระหว่างวันที่ 10-18 กันยายน คณะกรรมาธิการฯจะหารือและแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย 5 ฉบับ รวมทั้งกฎหมายสหภาพแรงงานฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม กฎหมายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฉบับแก้ไข กฎหมายการจราจรทางบกฉบับแก้ไขและข้อกำหนดต่างๆในประมวลกฎหมายอาญาปี 2015

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยังแสดงความคิดเห็นต่อร่างมติฉบับต่างๆ เช่น มติของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการเข้าร่วมกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ เป็นต้น

หลังพิธีเปิด ที่ประชุมได้แสดงความเห็นต่อรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติมติที่76เกี่ยวกับการปฏิบัติเป้าหมายการลดความยากจนอย่างยั่งยืนถึงปี2030 โดยความเห็นต่างๆได้เสนอให้มีมติอนุมัติแนวทางลงทุนในโครงการเป้าหมายแห่งชาติว่าด้วยการลดความยากจนและสวัสดิการสังคมอย่างยั่งยืนระยะปี2021-2025และแนวทางถึงปี2030.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด