เปิดการประชุมครั้งที่ 6 คณะกรรมการกลางพรรคฯสมัยที่ 13

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 3 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการเปิดการประชุมครั้งที่6 คณะกรรมการกลางพรรคฯสมัยที่ 13 ภายใต้อำนวยการของเลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงียนฟู้จ่อง
เปิดการประชุมครั้งที่ 6 คณะกรรมการกลางพรรคฯสมัยที่ 13 - ảnh 1 เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงียนฟู้จ่อง กล่าวปราศรัยเปิดการประชุม

ที่ประชุมครั้งนี้จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานและร่างโครงการที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาสำคัญๆ เช่น สถานการณ์เศรษฐกิจสังคม งบประมาณแผ่นดินปี 2022 ร่างแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ร่างงบประมาณแผ่นดินระยะปี 2023 – 2025 การกำหนดแนวทางการวางผังแบบบูรณาการแห่งชาติในช่วงปี 2021 – 2030 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2050 การเดินหน้าผลักดันการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยจนถึงปี 2030 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2045 การปรับปรุงนิติรัฐสังคมนิยมเวียดนามให้มีความสมบูรณ์ในระยะใหม่และปรับปรุงปัญหาสำคัญๆอย่างสมบูรณ์

ในการกล่าวปราศรัยเปิดการประชุม เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงียนฟู้จ่อง ย้ำว่า การประชุมมีความหมายสำคัญเพื่อปฏิบัติหน้าที่และเนื้อหาที่สำคัญของมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ให้เสร็จสิ้นในขั้นพื้นฐาน เสนอให้ส่วนกลางส่งเสริมจิตใจแห่งความรับผิดชอบ ความมีประชาธิปไตยและการเปลี่ยนแปลงใหม่ เน้นวิจัย หารือและแสดงความคิดเห็นที่มีคุณภาพเพื่อปรับปรุงรายงาน โครงการ พิจารณาและอนุมัติในการประชุมนัดสุดท้าย

สำหรับการสร้างสรรค์และปรับปรุงนิติรัฐสังคมนิยมเวียดนามให้มีความสมบูรณ์ในระยะใหม่ ท่านเหงียนฟู้จ่อง ย้ำว่า พรรคและรัฐยืนหยัด ประยุกต์ใช้และพัฒนาลัทธิมาร์ก-เลนิน แนวคิดโฮจิมินห์อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ รวบรวมและคัดเลือกคุณค่าของมนุษยชาติเกี่ยวกับรัฐที่ปกครองด้วยอำนาจฎหมายเพื่อสร้างสรรค์และปรับปรุงนิติรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นผู้นำให้มีความสมบูรณ์ ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่เป็นรูปธรรมของประเทศและได้บรรลุผลงานที่สำคัญ เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงียนฟู้จ่อง เสนอว่า

“ต้องเกาะติดหลักนโยบายของพรรค รัฐธรรมนูญของรัฐ มติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 และสถานการณ์ที่เป็นจริงของประเทศ เน้นหารือ ตีความ สร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ระดับสูงในองค์กรพรรคและประชาชนเกี่ยวกับทัศนะ แนวคิดการชี้นำ เป้าหมาย หน้าที่และมาตรการที่สำคัญที่ต้องยืนหยัดปฏิบัติเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เข้มแข็งมากขึ้นในการสร้างสรรค์และปรับปรุงนิติรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามให้มีความสมบูรณ์ เน้นปรับปรุงระบบกฎหมายอย่างพร้อมเพรียงและสมบูรณ์ ปฏิบัติกลไกของรัฐและด้านต่างๆของชีวิตสังคมให้เป็นไปอย่างราบรื่น ประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างสำนักงานต่างๆในการใช้อำนาจของรัฐ ผลักดันการตรวจสอบอำนาจของรัฐ ผลักดันการปฏิรูประเบียบราชการและตุลาการ สร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่คล่องตัว ซื่อสัตย์ ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ”

การประชุมจะจัดไปจนถึงวันที่ 9 ตุลาคมปี 2022.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด