เปิดการประชุมประธานแนวร่วมปิตุภูมิระดับจังหวัดและนครปี 2018

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 4 กรกฎาคม ณ จังหวัดเหงะอาน ได้มีการเปิดการประชุมประธานแนวร่วมปิตุภูมิระดับจังหวัดและนครปี 2018
เปิดการประชุมประธานแนวร่วมปิตุภูมิระดับจังหวัดและนครปี 2018 - ảnh 1 นาย เจิ่นแทงเหมิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามกล่าวปราศรัยในการประชุม (đaidoanket.vn)

ที่ประชุมได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของแนวร่วมปิตุภูมิใน 6 เดือนแรกของปี 2018 การปฏิบัติหน้าที่ใน 6 เดือนที่เหลือ อีกทั้งแสดงความคิดเห็นต่อระเบียบวาระการประชุมใหญ่แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามทุกระดับเพื่อมุ่งสู่การประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศแนวร่วมปิตุภูมิครั้งที่ 9 วาระปี 2019-2024 ในการนี้ นาย เจิ่นแทงเหมิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้กำชับให้บรรดาผู้แทนหารือถึงอุปสรรค์และปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงานในท้องถิ่น พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวเพราะเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติงานในระยะต่อไปและสอดคล้องกับเอกสารที่ยื่นเสนอต่อการประชุมใหญ่แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามทุกระดับ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด