เปิดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ

(VOVWORLD) - ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการหรือ ADMM Retreat และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนขยายวงค์หรือเอดีเอ็มเอ็มบวก ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน เมื่อเช้าวันที่ 17 พฤศจิกายน การประชุม ADMM Retreat ได้มีขึ้น ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เปิดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ - ảnh 1พลเอก โงซวนหลีก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมการประชุม (vietnamplus)

คณะผู้แทนเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงเวียดนามนำโดยพลเอก โงซวนหลีก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ภายใต้หัวข้อ “ความมั่นคงที่ยั่งยืน” การประชุม ADMM Retreat และการประชุมเอดีเอ็มเอ็มบวกครั้งที่ 6 เน้นหารือถึงแนวคิดความมั่นคงที่ยั่งยืนเพื่อผลักดันความมั่นคงและกลาโหม ผลักดันความไว้วางใจและความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนสนทนาในทุกด้านโดยเน้นถึงความร่วมมือใน 7 ด้าน เช่น การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการช่วยเหลือกู้ภัย ความมั่นคงในการเดินเรือ เสนารักษ์ การต่อต้านการก่อการร้ายและการรักษาสันติภาพ เป็นต้น ตามความเห็นของบรรดาผู้สังเกตุการณ์ ปัญหาทะเลตะวันออกจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ได้รับความสนในที่ประชุมครั้งนี้

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเช้าวันที่ 17 พฤศจิกายน พลเอก โงซวนหลีก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามได้ยืนยันอีกครั้งว่า กฎหมายสากลคือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆเพื่อธำรงสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคและโลก สำหรับสถานการณ์ในทะเลตะวันออก รัฐมนตรีกลาโหม โงซวนหลีก ย้ำว่า “ความตึงเครียดในทะเลตะวันออกในเวลาที่ผ่านมาเกิดจากการกระทำแต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่ให้ความเคารพสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายของประเทศอื่น ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติสากล โดยเฉพาะอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 จนนำไปสู่ความเสี่ยงสร้างภัยคุกคามต่อสันติภาพ เสถียรภาพในภูมิภาคและดึงดูดความสนใจของหลายประเทศนอกภูมิภาค เพื่อให้ทะเลตะวันออกกลายเป็นเขตทะเลที่สันติภาพ เสถียรภาพและพัฒนาอย่างยั่งยืน การให้ความเคารพกฎหมายสากลถือเป็นเงื่อนไขชี้ขาดอันดับแรก และประเทศต่างๆต้องมีคำมั่นอย่างจริงจังและมีความรับผิดชอบในทุกปฏิบัติการ”

เวียดนาจะรับตำแหน่งประธานเอดีเอ็มเอ็มและเอดีเอ็มเอ็มบวกจากประเทศไทยหลังจากการประชุมเอดีเอ็มเอ็มบวกครั้งที่ 6 ในวันที่ 18 พฤศจิกายนเสร็จสิ้นลง การเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ของเวียดนามแสดงให้เห็นถึงการเป็นฝ่ายรุก ความกระตือรือร้นและความรับผิดชอบต่อความร่วมมือต่างๆในกรอบเอดีเอ็มเอ็มและเอดีเอ็มเอ็มบวก เป็นพื้นฐานเพื่อปฏิบัติข้อคิดริเริ่มของเวียดนามในกรอบความร่วมมืออาเซียน อีกทั้งยืนยันถึงบทบาทและสถานะของเวียดนามต่อภูมิภาคและโลกเพื่อธำรงสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาในภูมิภาค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด