เปิดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจำกัดวงครั้งที่ 26

(VOVWORLD) - วันที่ 10 มีนาคม ณ นครดานัง ได้มีการเปิดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEM จำกัดวงครั้งที่ 26 ภายใต้อำนวยการของนาย เจิ่นต๊วนแอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวียดนาม 
เปิดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจำกัดวงครั้งที่ 26 - ảnh 1ภาพการประชุม (VNA) 

ที่ประชุมได้เน้นหารือและอนุมัติเนื้อหาที่สำคัญๆในปีอาเซียน 2020 รวมถึงประเด็นต่างๆที่เวียดนามให้ความสนใจเพื่อยื่นเสนอต่อที่ประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 36 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน ณ นครดานัง

ประเด็นที่น่าสนใจในการประชุมครั้งนี้คือ13  ประเด็น ที่เวียดนามเสนอในฐานะเป็นประธานอาเซียนปี 2020 ซึ่งจะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในการประชุม AEM จำกัดวงครั้งที่ 26 โดยอ้างอิงแนวทางการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนเพื่อสันติภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยกระดับทักษะความสามารถในการปรับตัวและประสิทธิภาพของกิจกรรมต่างๆของอาเซียน ในสภาวการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดในประเทศต่างๆอย่างรุนแรง  เวียดนามได้เสนอให้อาเซียนมีปฏิบัติร่วมเพื่อธำรงห่วงโซ่อุปทานภายในกลุ่ม สนับสนุนวัตถุดิบให้แก่สถานประกอบการ โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

ก่อนหน้านั้น ได้มีการจัดการประชมทาบทามความคิดเห็นระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจำกัดวงกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน โดยการประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนครั้งที่ 83 ในหัวข้อ “อาเซียนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ได้เน้นหารือถึงผลกระทบจากยุคดิจิทัล การเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและครอลคลุม ส่วนหัวข้อของการประชุมได้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบของสถานประกอบการเพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหัวข้อของปีอาเซียน 2020 คือ “ความเป็นหนึ่งเดียวและพร้อมปรับตัว”  รวมถึงแผนการสร้างสรรค์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2025 .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด