เปิดการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 8 สมัยที่ 14

(VOVWORLD) - การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 8 สมัยที่ 14 ได้เปิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 21 ตุลาคม ณ อาคารสภาแห่งชาติในกรุงฮานอย โดยมีท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ นาง เหงียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติ นาย เหงียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรี ผู้นำและอดีตผู้นำพรรคและรัฐ พร้อมบรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติ 483 คนเข้าร่วม 
เปิดการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 8 สมัยที่ 14 - ảnh 1นาง เหงียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติ (quochoi.vn) 

ในการประชุมครั้งนี้ สภาแห่งชาติจะสงวนเวลาส่วนใหญ่เพื่อหารือเกี่ยวกับงานด้านการจัดทำกฎหมาย การตรวจสอบ การพิจารณาและการอนุมัติปัญหาสำคัญๆของประเทศ

ในการกล่าวปราศรัยเปิดการประชุม นาง เหงียนกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติได้เผยว่า สถานการณ์เศรษฐกิจสังคมของเวียดนามใน 9 เดือนที่ผ่านมาได้บรรลุผลงานที่น่ายินดี เช่นการขยายตัวอยู่ในระดับสูง เศรษฐกิจมหภาคมีเสถียภาพ สามารถควบคุมภาวะเงินเฟ้อ ความสมดุลของเศรษฐกิจได้รับการปรับปรุง สวัสดิการสังคมได้รับความสนใจและคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ปี 2019 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่เวียดนามบรรลุเป้าหมายสูงกว่าที่สภาแห่งชาติได้วางไว้ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญให้แก่การเสร็จสิ้นแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและงบประมาณแผ่นดินระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2016-2020 “ผลสำเร็จดังกล่าวเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะยืนยันถึงความถูกต้องต่อแนวทางการนำของพรรค เป็นผลของความมุ่งมั่น ความพร้อมใจของทั้งระบบการเมือง  หน่วยงานทุกระดับ สถานประกอบการและประชาชนทั่วประเทศที่ได้ฟันฝ่าอุปสรรค เสร็จสิ้นเป้าหมายที่วางไว้ เสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการนำของพรรคและรัฐ”

ในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 8 สมัยที่ 14 บรรดาผู้แทนจะพิจารณาเนื้อหาสำคัญๆ รวมทั้งการพิจาณาอนุมัติร่างกฎหมาย 12 ฉบับ แสดงความคิดเห็นต่อร่างมติ 4 ฉบับและร่างกฎหมาย 9 ฉบับ ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน เผยว่า สภาแห่งชาติจะพิจารณา หารือรายงานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและงบประมาณแผ่นดินปี 2019 อนุมัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ร่างงบประมาณแผ่นดินและแผนการจัดงบปี 2020 อีกทั้งพิจารณาและอนุมัติโครงการลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเขตที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัย เขตเขาและเขตยากจนในช่วงปี 2021-2025 นอกจากนั้น สภาแห่งชาติจะรับฟังรายงานเกี่ยวกับงานด้านการต่างประเทศปี 2019 รวมทั้งสถานการณ์ในทะเลตะวันออก พิจารณาและอนุมัติสนธิสัญญากำหนดเขตชายแดนแห่งชาติปี 1985 ฉบับเพิ่มเติมและสนธิสัญญาเวียดนามและกัมพูชาปี 2005ฉบับเพิ่มเติม ซึ่งจะมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาสัมพันธไมตรีระหว่างเวียดนามกับกัมพูชา

สำหรับกิจกรรมการตรวจสอบ สภาแห่งชาติจะพิจารณาปัญหาต่างๆ เช่นรายงานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและงบประมาณแผ่นดินปี 2019 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี 2019 และรายงานโครงการท่าอากาศยานนานาชาติลองแถ่ง เป็นต้น อีกทั้งพิจารณางานด้านบุคลากรและใช้เวลา 3 วันเพื่อตั้งและตอบกระทู้ถาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด