เปิดการประชุมใหญ่ผู้แทนชาวเวียดนามที่นับถือคริสตศาสนานิกายคาทอลิกที่สร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิครั้งที่ 7

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 13 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการเปิดการประชุมใหญ่ผู้แทนชาวเวียดนามที่นับถือคริสตศาสนานิกายคาทอลิกที่สร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิครั้งที่ 7 วาระปี 2018-2023 โดยมีผู้แทนกว่า 400 คนเข้าร่วม

ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม นายเจืองหว่าบิ่งห์ รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้กำชับให้ทางคณะกรรมการสามัคคีคาทอลิกยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไปเพื่อมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชมรมชาวคาทอลิกที่มีความผูกพันและเดินพร้อมกับประชาชาติ ส่งเสริมกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ เกียรติประวัติและคุณค่าทางคุณธรรม วัฒนธรรมและต่อต้านแผนกุศโลบายที่ก่อความแตกแยกของฝ่ายที่เป็นอริกับประเทศ

ในที่ประชุม ได้มีการเลือกบาดหลวงเจิ่นซวนแหม่งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการฯ วาระปี 2018-2023.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด