เปิดการประชุมใหญ่ผู้แทนสหพันธ์เยาวชนทั่วประเทศครั้งที่ 8

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 10 ธันวาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการเปิดการประชุมใหญ่ผู้แทนสหพันธ์เยาวชนทั่วประเทศครั้งที่ 8 วาระปี 2019-2024 ในหัวข้อ “เยาวชนเวียดนามรักชาติ มีความคิดสร้างสรรค์ จิตอาสา ผสมผสานและพัฒนา” โดยมีผู้แทน 1000 คนเข้าร่วม

ในกรอบของการประชุม ได้มีการจัดการสนทนากับนายกรัฐมนตรีในหัวข้อ “ความปรารถนาอันแรงกล้าของเยาวชนเวียดนามเพื่อประเทศที่เจริญเข้มแข็งและมีอารยธรรม”

จุดใหม่ของการประชุมครั้งนี้คือจะมีการจัดกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ เช่น การแสดงศิลปะให้แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ไปเยือนและมอบของขวัญให้แก่เด็กพิการ เด็กกำพร้า ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบาย คนชราไร้ที่พึ่ง ทหารทุพพลภาพและกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การประชุมใหญ่ผู้แทนสหพันธ์เยาวชนทั่วประเทศครั้งที่ 8 จะจัดไปจนถึงวันที่ 12 ธันวาคม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด