เปิดการประชุมใหญ่แข่งขันรักชาติเจ้าหน้าที่ข้าราชการ พนักงานและแรงงาน

(VOVWORLD) - การประชุมใหญ่แข่งขันรักชาติเจ้าหน้าที่ข้าราชการ พนักงานและแรงงานได้เปิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 28 กันยายน ณ กรุงฮานอย โดยมีผู้แทน 463 คนเข้าร่วม ซึ่งในนั้นมี 450 คณะและบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและเสนอชื่อจากที่ประชุมใหญ่ผู้แทนดีเด่นของสหภาพแรงงานสาขาจังหวัด นคร สหภาพแรงงานส่วนกลางและเทียบเท่า 
เปิดการประชุมใหญ่แข่งขันรักชาติเจ้าหน้าที่ข้าราชการ พนักงานและแรงงาน - ảnh 1

การประชุมนี้ได้รับการคาดหวังว่า จะสามารถแก้ไขอุปสรรคในการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในปัจจุบันและผลกระทบที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศหลังจากที่ข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่ เช่น ซีพีทีพีพีและอีวีเอฟทีเอได้รับการลงนามส่ง ที่ประชุมจะคัดเลือกตัวอย่างดีเด่น 10 คนและ 15 คณะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แข่งขันรักชาติทั่วประเทศครั้งที่ 10

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาย เจิ่นแทงเหมิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้เสนอว่า ในเวลาที่จะถึง สหภาพแรงงานทุกระดับต้องปฏิบัติขบวนการแข่งขันอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางการเมือง ควบคู่กับการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพพ อีกทั้งประเมิน ยกย่องสดุดี ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างและคณะดีเด่นอย่างทันการณ์เพื่อให้กำลังใจและขยายผลในทั่วประเทศ “ต้องสานต่อเกียรติประวัติที่รุ่งโรจน์ในตลอดกว่า 90 ปีแห่งการสร้างสรรค์ พัฒนาและได้รับการทำนุบำรุงจากเจ้าหน้าที่ข้าราชการ และสมาชิกสหภาพแรงงานรุ่นแล้วรุ่นเล่า ผมเชื่อมั่นว่า ชนชั้นกรรมกรและองค์กรสหภาพแรงงานเวียดนามจะยืนยันการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างกรรมกรและแรงงานกับพรรคและรัฐต่อไป พรรค รัฐ แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามจะให้ความสนใจชี้นำ ประสานงานและให้การช่วยเหลือเพื่อให้สหภาพแรงงานเวียดนามปฏิบัติหน้าที่ของตนในสภาวการณ์ใหม่ให้ดียิ่งขึ้น”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด