เปิดการรณรงค์ “กองทัพเรือเวียดนามเป็นที่พึ่งของชาวประมงในการออกทะเลจับปลา”

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 2 สิงหาคม ณ นครดานัง ได้มีการเปิดการรณรงค์ “กองทัพเรือเวียดนามเป็นที่พึ่งของชาวประมงในการออกทะเลจับปลา”
เปิดการรณรงค์ “กองทัพเรือเวียดนามเป็นที่พึ่งของชาวประมงในการออกทะเลจับปลา” - ảnh 1ภาพพิธี (nld.com.vn)

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานะและบทบาทที่สำคัญของทะเล ข้อตกลงที่กำหนดเส้นแบ่งพรมแดนทางทะเลระหว่างเวียดนามกับประเทศต่างๆในภูมิภาค เอกสารกฎหมายของเวียดนามเกี่ยวกับทะเล การใช้ประโยชน์จากการทำประมงที่ปลอดภัยและยั่งยืน การต่อต้านการจับปลาอย่างผิดกฎหมาย การประสานงานและสนับสนุนกองทัพเรือภาคที่ 3 ในการค้นหา กู้ภัยและช่วยเหลือชาวประมงซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆในทะเล นอกจากนี้ กองทัพเรือภาคที่ 3 ยังได้ทำการตรวจสอบ ลาดตระเวนและดูแลเขตทะเลและเกาะแก่งของปิตุภูมิควบคู่กับการปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของชาวประมง ปกป้องทรัพย์สินและชีวิตของชาวประมง พลเรือตรีดั่งมิงหาย รองหัวหน้าฝ่ายการเมืองกองทัพเรือได้ยืนยันว่า “กิจกรรมนี้มีความหมายที่สำคัญในระยะยาวแต่ประสบอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติ ดังนั้น ต้องมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานทุกระดับ ท้องถิ่นและทหารอย่างมีประสิทธิภาพ กองบัญชาการกองทัพเรือเชื่อมั่นว่า จากเกียรติประวัติและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างกองทัพเรือกับชาวประมง รวมทั้งการชี้นำของผู้บริหารท้องถิ่นต่างๆและการสนับสนุนจากทั้งประชาชนและทหาร กิจกรรมดังกล่าวจะประสบความสำเร็จตามที่คาดหวัง”

โอกาสนี้ ผู้บริหารกองบัญชาการกองทัพเรือภาคที่ 3 ได้มอบเงินและของขวัญให้แก่ชาวประมงในนครดานังที่มีฐานะยากจน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด