เปิดงานประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่แทงห่าและสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 29 พฤษภาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการเปิดงานประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่แทงห่าและสินค้าเกษตรปลอดสารพิษกรุงฮานอยปี 2020

ในกรอบของงาน มีการออกบูธ 100 บูธที่จัดแสดงลิ้นจี่และผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารพิษของอำเภอแทงห่า จังหวัดหายเยือง รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค สัตว์น้ำและอาหารจากท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ

นี่คือกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการเกษตรเพื่อขยายการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าในการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดสารพิษระหว่างสหกรณ์ สถานประกอบการในท้องถิ่นต่างๆกับผู้บริโภคในกรุงฮานอย อีกทั้งผลักดันการประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับจิตสำนึกของผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่ปลอดสารพิษ

กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด