เปิดงานวิสาขบูชาโลก 2014

(VOVworld) - งานวิสาขบูชาสหโลก  2014 ได้เปิดขึ้น ณ วัดบ๊ายดิ๊งห์ จังหวัดนิงห์บิ่งห์ 

เปิดงานวิสาขบูชาโลก 2014 - ảnh 1
พระมหาเถระทิกแทงเหญียว รองประธานสภาสังฆนายกพุทธสมาคมเวียดนาม (Photo: dantri.com.vn)

(VOVworld) - เช้าวันที่ 8 พฤษภาคม งานวิสาขบูชาโลก  2014 ได้เปิดขึ้น ณ วัดบ๊ายดิ๊งห์ จังหวัดนิงห์บิ่งห์  โดยมีท่าน เหงวียนซิงห์หุ่ง ประธานรัฐสภา ตัวแทนกระทรวง หน่วยงาน องค์การระหว่างประเทศ เอกอัครราชทูตจาก 95 ประเทศและดินแดน ผู้ที่มีสมณศักดิ์ 1500 รูป พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวประมาณ 1 หมื่นคนเข้าร่วม ในการกล่าวปราศรัยเปิดพิธี ท่าน เหงวียนซิงห์หุ่งได้แสดงความเชื่อมั่นว่า นี่เป็นโอกาสเพื่อกระชับความสามัคคีและสัมพันธไมตรีเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ สังคมให้ดีขึ้น ปฏิบัติเป้าหมายแห่งสหัสวรรษเพื่อช่วยให้ประชาชนมีชีวิตที่อิ่มหนำผาสุก  รวมทั้งยืนยันว่า เสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาได้รับการระบุในรัฐธรรมนูญและฎหมาย สำคัญๆของเวียดนามอย่างสมบูรณ์  เวียดนามมีแนวทางอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของชาติ  ควบคู่กับการเรียนรู้เอกลักษณ์ วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ  และชื่นชมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของศาสนาต่างๆ รวมถึงพุทธศาสนาที่เน้นจริยธรรมและการพัฒนามนุษย์  ส่วนพระมหาเถระทิกแทงเหญียว รองประธานสภาสังฆนายกพุทธสมาคมเวียดนามได้เผยว่า ปี นี้ งานวิสาขบูชาจัดขึ้น ที่ เขตโบราณสถานทางจิตวิญญาณวัดบ๊ายดิ๊งห์ จังหวัดนิงห์บิ่งห์ และแตกต่างกับการจัดงานในปี 2008 โดยจะมีการจัดพิธีบวงสรวงที่มีการเข้าร่วมของตัวแทนพระมหาเถระจากประเทศ ต่างๆเพื่อขอพรให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองและประชาชนมีความอิ่มหนำผาสุก 
     ในกรอบงานที่จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 7 – 10 เดือนนี้ จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การสัมมนาในหัวข้อ “พุทธศาสนามีส่วนร่วมปฏิบัติเป้าหมายแห่งสหัสวรรษ” รวม 5 ครั้ง โดยเน้นปัญหาต่างๆ เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การสวดมนต์เพื่อสันติภาพ งานนิทรรศการภาพถ่ายและภาพวาดเกี่ยวกับพุทธศาสนา พิธีสรงน้ำพระ การแสดงศิลปะพื้นเมือง กิจกรรมปลูกต้นไม้ และกิจกรรมการกุศลต่างๆ./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด