เปิดงานเทศกาลแห่งวสันต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจ.นามดิ๋ง เอียนบ๊ายและลาวกาย

(VOVworld)-ค่ำวันที่23กุมภาพพันธ์ซึ่งตรงวันที่๑๔เดือนอ้ายจันทรคติ ได้มีการเปิดเทศกาลแห่งธัญญาหาร วิหารเจิ่น จังหวัด Hà Namพร้อมพิธีมอบพระราชลัญจกรกษัตริย์เจิ่น ที่จ.เอียนบ๊าย ได้มีการเปิดเทศกาลชนกระบือที่อ.ลุกเอียน ที่จ.ลาวกาย ได้มีการเปิดเทศกาลวสันต์วิหารเถือง

 เปิดงานเทศกาลแห่งวสันต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจ.นามดิ๋ง เอียนบ๊ายและลาวกาย - ảnh 1
เทศกาลแห่งธัญญาหาร วิหารเจิ่น จังหวัด Hà Namพร้อมพิธีมอบพระราชลัญจกรกษัตริย์เจิ่น 

(VOVworld)-ค่ำวันที่23กุมภาพพันธ์ซึ่งตรงวันที่๑๔เดือนอ้ายจันทรคติ ได้มีการเปิดเทศกาลแห่งธัญญาหาร วิหารเจิ่น จังหวัด Hà Namพร้อมพิธีมอบพระราชลัญจกรกษัตริย์เจิ่น โดยมีรองประธานประเทศเหงวียนทิยวาน ตัวแทนกระทรวง หน่วยงาน ทางการท้องถิ่นและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วม  ในกรอบของงานซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา3วันจะมีการเชิดมังกร การร้องเพลงพื้นเมืองแจ่ว การแข่งขันหมากรุกคนและการแข่งมวยปล้ำ เป็นต้น

 เปิดงานเทศกาลแห่งวสันต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจ.นามดิ๋ง เอียนบ๊ายและลาวกาย - ảnh 2

ที่จ.เอียนบ๊าย ได้มีการเปิดเทศกาลชนกระบือที่อ.ลุกเอียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมวัฒนธรรมในกรอบรายการท่องเที่ยวกลับสู่ถิ่นบรรพชนระหว่าง3จ.เอียนบ๊าย-ฟู๊เถาะ-ลาวกาย นาย อานหายนาม รองประธานคณะกรรมการประชาชนอ.ลุกเอียน เผยว่าพวกเราอยากประชาสัมพันธ์แผ่นดินลุกเอียนสู่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการด้านชีวิตจิตใจของประชาชนท้องถิ่นที่มุ่งส่งเสริมเกียรติประวัติวัฒนธรรมของตน ตลอดจนเป็นการเสริมความสมบูรณ์ให้แก่แหล่งกระบือพันธุ์ดีให้แก่หน่วยงานการเกษตรและปศุสัตว์ของจังหวัด

 เปิดงานเทศกาลแห่งวสันต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจ.นามดิ๋ง เอียนบ๊ายและลาวกาย - ảnh 3

ที่จ.ลาวกาย ได้มีการเปิดเทศกาลวสันต์วิหารเถืองโดยการแสดงรายการศิลปะย้อนอดีตประวัติศาสตร์อันรุ่งโรน์ของชาวจ.ลาวกาย เป็นการแสดงความสำนึกในบุญคุณของวีรกษัตริย์เจิ่นฮึงด๋าว ปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความรักชาติและความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติอันรุ่งโรจน์ของชาติ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด