เปิดงานเฟสติวัลทะเล-ฮอยอันความรู้สึกในฤดูร้อน

(VOVWORLD) -เมื่อค่ำวันที่ 18  มิถุนายน ที่ชายหาดอานบ่าง  เมืองเก่าฮอยอัน จังหวัดกว๋างนาม ได้มีการเปิดงานเฟสติวัลทะเลปี 2022 ภายใต้หัวข้อ “ฮอยอันความรู้สึกในฤดูร้อน”และเปิดโครงการฮอยอัน-การท่องเที่ยวแห่งสีเขียว

“ฮอยอันความรู้สึกในฤดูร้อน”เป็นหนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจของปีการท่องเที่ยวแห่งชาติ-กว๋างนามปี 2022 โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ เช่น งานมหกรรมดนตรีและอาหารทะเลที่ชายหาดอานบ่าง  ในกรอบของงาน จะมีการออกบูธ 25 บูธที่แนะนำอาหารของประเทศต่างๆในเอเชียและยุโรป งานเทศกาลเล่นว่าว การร้องเพลงพื้นเมืองบ๋าจ๋าว งานนิทรรศการภาพถ่าย “ชาวฮอยอันกับทะเลและเกาะแก่งของปิตุภูมิ” เป็นต้น  ในพิธีเปิด เมืองเก่าฮอยอันได้เปิดการรณรงค์เพื่อขานรับสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งสีเขียวตามหัวข้อของปีการท่องเที่ยวแห่งชาติคือ “จังหวัดกว๋างนาม-จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแห่งสีเขียว”เพื่อมุ่งสู่กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด