เปิดระบบ E Cabinet เพื่อสนับสนุนการประชุมและแก้ไขส่วนงานของรัฐบาล

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 24 มิถุนายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการเปิดใช้ระบบสื่อสารเพื่อสนับสนุนการประชุมและแก้ไขส่วนงานของรัฐบาลหรือ e-Cabinet โดยมีนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกเข้าร่วม
เปิดระบบ E Cabinet เพื่อสนับสนุนการประชุมและแก้ไขส่วนงานของรัฐบาล - ảnh 1บรรดาผู้แทนเข้าร่วมพิธี 

e-Cabinet เป็นระบบที่สนับสนุนการประชุมรัฐบาลอย่างสมบูรณ์ เช่นอัพเดท จัดเก็บข้อมูล เอกสารการประชุม บริหารการประชุม รวมทั้งสัดส่วน ระเบียบวาระการประชุม การกล่าวปราศรัย การหารือ การแสดงความคิดเห็น การปรับปรุงเอกสาร การลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิกรัฐบาล สมาชิกรัฐบาลที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้สามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโทรศัพท์มือถือ e-Cabinet ยังสามารถช่วยเหลือการแก้ไขส่วนงานของรัฐบาล บริหารการส่งแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกรัฐบาล ส่ง SMS หรืออีเมล์ถึงสมาชิกรัฐบาลและผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมรัฐบาล

เครือบริษัท Viettel เป็นผู้จัดทำระบบ e-Cabinet ซึ่งสามารถรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลในระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาจัดการประชุมรัฐบาล พยายามจนถึงสิ้นปี 2019 เวลาจัดการประชุมลดลงเฉลี่ยร้อยละ 30 อีกทั้งลดการใช้กระดาษในการประชุมและพยายามจนถึงสิ้นปี 2019 ไม่มีการใช้กระดาษในการประชุมรัฐบาล ยกเว้นเอกสารลับ

หลังเปิดใช้ระบบ e-Cabinet เช้าวันเดียวกัน นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้เป็นประธานการประชุมของรัฐบาลผ่านระบบนี้ เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมติของรัฐบาลว่าด้วยข้อเสนอจัดทำข้อกำหนดและการรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เสนอให้สำนักรัฐบาลทำระเบียบการเพื่อยื่นเสอให้รัฐบาลลงนามประกาศใช้มตินี้และได้ทำการเซ็นชื่อเพื่อประกาศใช้มติผ่านโทรศัพท์มือถือ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด