เปิดสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์จังหวัดสวายเรียง ประเทศกัมพูชา

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 10 เมษายน ณ จังหวัดสวายเรียง ประเทศกัมพูชา ได้มีการจัดพิธีเปิดสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์จังหวัดสวายเรียง ซึ่งเป็นของขวัญของรัฐบาลเวียดนามที่มอบให้แก่ประเทศกัมพูชา โดยสถานีวิทยุเวียดนามเป็นผู้รับผิดชอบก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ 
เปิดสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์จังหวัดสวายเรียง ประเทศกัมพูชา - ảnh 1บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมพิธี (vietnamplus) 

ในการกล่าวปราศรัยในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดสวายเรียง Mel Vibol ได้ให้ความสำคัญต่อความหมายและบทบาทของสถานีฯในการยกระดับชีวิตด้านวัฒนธรรมและจิตใจให้แก่ประชาชนในจังหวัดสวายเรียง มีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์นโยบาย กฎหมาย ยกระดับความรู้ให้แก่ประชาชนในเขตชายแดน “ผมขอขอบคุณและแสดงความเชื่อมั่นว่า การเปิดใช้สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์จังหวัดสวายเรียงจะมีส่วนร่วมจัดสรรข้อมูลด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม กิจกรรมใหญ่ๆภายในประเทศและกิจกรรมของจังหวัดให้แก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว สมบูรณ์และถูกต้อง”

ตั้งแต่ปี 2008 จนถึงปัจจุบัน สถานีวิทยุเวียดนามได้ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ให้แก่สถานีวิทยุ 19 แห่ง สถานีรับสัญญาณโทรทัศน์ 2 แห่งให้แก่กัมพูชา คาดว่า ในปี 2018 สถานีวิทยุเวียดนามจะติดตั้งสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ให้แก่จังหวัดและนครต่างๆของกัมพูชาต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด