เปิดเทศกาลวัดเฮือง

วันที่28มกราคมซึ่งเป็นวันที่6เดือนอ้ายตามจันทรคติ เป็นวันเปิดเทศกาลวัดเฮือง ที่ตำบลเฮืองเซิน อำเภอหมีดึก กรุงฮานอย
เปิดเทศกาลวัดเฮือง - ảnh 1
วันที่28มกราคมซึ่งเป็นวันที่6เดือนอ้ายตามจันทรคติ เป็นวันเปิดเทศกาลวัดเฮือง ที่ตำบลเฮืองเซิน อำเภอหมีดึก กรุงฮานอย ซึ่งนับเป็นเทศกาลทางพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่และยาวนานที่สุดของเวียดนามเพราะได้มีขึ้นเป็นเวลา3เดือน พิธีเปิดงานเทศกาลวัดเฮืองปีนี้เริ่มขึ้นด้วยการแสดงรายการนาฎศิลป์และการเชิดสิงโตที่สร้างความคึกครื้นให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศ  โดยทางการท้องถิ่นได้ลงทุนปรับปรุงซ่อมแซมกิจการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการขยายท่าน้ำ เทีนรจู่ ขุดลอกลำธาร เอี๋ยน หรือฝึกอบรมใด้านการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยด้านอาหารให้แก่ประชาชน.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด