เปิดเทศกาล “ตรุษเต๊ตปลูกต้นไม้วสันต์ฤดูปี 2020”ในทั่วประเทศ

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 30 มกราคม ณ อำเภอเจิ๊นเอียน จังหวัดเอียนบ๊าย นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เปิดงาน “ตรุษเต๊ตปลูกต้นไม้วสันต์ฤดูปี 2020” 
เปิดเทศกาล “ตรุษเต๊ตปลูกต้นไม้วสันต์ฤดูปี 2020”ในทั่วประเทศ - ảnh 1นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เปิดขบวนการ “ตรุษเต๊ตปลูกต้นไม้วสันต์ฤดูปี 2020”  (VNA) 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เผยว่า จากการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของประธานโฮจิมินห์ รัฐบาลและท้องถิ่นต่างๆได้มีกิจกรรมต่างๆอย่างเข้มแข็งเพื่อปกป้องและพัฒนาป่า พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายว่า จนถึงปี2020 อัตราการครอบคลุมพื้นที่ของป่าในทั่วประเทศจะอยู่ที่ร้อยละ42 มูลค่าการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์จากป่าในปี 2020 จะบรรลุอย่างน้อย 1 หมื่น 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและอยู่ที่ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 เพื่อทำให้เวียดนามเป็นศูนย์การผลิตไม้และเครื่องเฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออกที่มีชื่อเสียงระดับโลกและกำชับให้กระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบท รวมทั้งกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ต่างๆให้ลุล่วงไปด้วยดี“หนึ่งคือ เปิดการรณรงค์ปฏิบัติกิจกรรม “ตรุษเต๊ตปลูกต้นไม้”ในช่วงต้นปี 2020 วางแผนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการปลูกและอนุรักษ์ป่า รวมทั้งปลูกต้นไม้ในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า สองคือผลักดันการดึงดูดการลงทุนและระดมแหล่งพลังต่างๆในการปลูกป่า เปลี่ยนแปลงใหม่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการพัฒนาพันธุ์พืช การบริหารป่าอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ทำการปลูกป่าควบคู่กับการพัฒนาการแปรรูปและขยายตลาดภายในประเทศและการส่งออกเพื่อปฏิบัติเป้าหมายทำให้เวียดนามกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตไม้และเครื่องเฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออกที่มีชื่อเสียงระดับโลกในอีก 10ปีข้างหน้า”

ในเช้าวันเดียวกัน ที่จังหวัดฟู้เถาะและจังหวัดกว๋างบิ่ง ก็ได้มีการเปิดงาน “ตรุษเต๊ตปลูกต้นไม้วสันต์ฤดูปี 2020” เช่นกัน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด