เปิดโครงการก่อสร้างและยกระดับสถานีอนามัยเกือบ500แห่งใน13จังหวัด

(VOVWORLD) -เช้าวันที่25สิงหาคม กระทรวงสาธารณสุขได้จัดประชุมออนไลน์เพื่อเปิดโครงการลงทุนก่อสร้างและพัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชน ใน13จังหวัด เช่น จังหวัด เช่นบากเลียว จ่าวิงห์ ลองอาน ฮายาง เซินลา กว๋างตริ เป็นต้น

 โครงการนี้จะใช้เวลาดำเนินการ5ปีรวมยอดเงินทุนกว่า126ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นเงินกู้จากธนาคารโลก80ล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินช่วยเหลือในรูปให้เปล่า25ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนที่เหลือเป็นเงินทุนจากแหล่งต่างๆของเวียดนาม เป้าหมายของโครงการคือยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้บริการด้านสาธารณสุขชุมชนในท้องถิ่นที่อยู่ในกรอบโครงการ 

ตามแผนการจะมีการก่อสร้างใหม่สถานีอนามัยระดับตำบล 138แห่งและซ่อมแซมยกระดับสถานีอนามัยอีก325แห่งรวมทั้งศูนย์สาธารณสุขชุมชนระดับอำเภอ ซึ่งตามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ในเวลาที่จะถึงจะมีการขยายโครงการตรวจรักษาโรคทางไกลที่เชื่อมโยงศูนย์สาธารณสุข1000แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการบริการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด