เป็นฝ่ายรุกในการผสมผสานและยกระดับสถานะของเวียดนามบนเวทีโลก

(VOVworld) – ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคกับประชาชนคือปัจจัยที่มีความหมายชี้ขาดเพื่อพัฒนา พลังอันแข็งแกร่งของความสามัคคีชนในชาติในภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ

(VOVworld) – เช้าวันที่ 23 มกราคม การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 หารือเกี่ยวกับเอกสารต่างๆต่อไปภายใต้อำนวยการของท่านเหงียนเติ๊นหยุง สมาชิกกรมการเมืองพรรคและนายกรัฐมนตรีเวียดนาม

เป็นฝ่ายรุกในการผสมผสานและยกระดับสถานะของเวียดนามบนเวทีโลก - ảnh 1

ในการกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม นายถ่าวซวนสุ่ง สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรค รองหัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางได้ยืนยันว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคกับประชาชนคือปัจจัยที่มีความหมายชี้ขาดเพื่อพัฒนาพลังอันแข็งแกร่งของความสามัคคีชนในชาติในภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ ภายใต้การนำของพรรค ประชาชนนับวันยิ่งพัฒนาบทบาทเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ในตลอด 30 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศและในการร่างแนวทางของพรรค นโยบายและกฎหมายของรัฐ ดังนั้น เพื่อพัฒนาพลังอันแข็งแกร่งของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติและขยายความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างพรรคกับประชาชน แนวทางของพรรคจะต้องได้รับการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับความปรารถนาและผลประโยชน์ของประชาชน ได้รับการสนับสนุนและเป็นการปฏิบัติโดยสมัครใจจากประชาชน ผู้แทนถ่าวซวนสุ่งเผยว่า “ในปีต่อๆไป ต้องผลักดันการบริหารที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศและขยายการแปรรัฐธรรมนูญปี 2013 แนวทางของพรรค นโยบายและกฎหมายของรัฐให้เป็นกลไกต่างๆ ปฏิบัติแนวทางเหล่านี้ตามแนวทางผลักดันประชาธิปไตยและสร้างสรรค์รัฐเวียดนามให้กลายเป็นรัฐของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างจริงจัง เพื่อค้ำประกันหลักการ “อำนาจของรัฐเป็นของประชาชน”
บทสุนทรพจน์ของผู้แทนอื่นๆก็ย้ำถึงบทบาทสำคัญในการใช้แหล่งพลังจากภายนอกเพื่อปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศและผสมผสานเข้ากับกระแสโลก บทสุนทรพจน์ของนายฝามบิ่งมิงห์ สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับปัญหา “นำกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกเข้าสู่ส่วนลึก เพื่อรับใช้ภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาประเทศสังคมนิยมและยกระดับสถานะของเวียดนามบนเวทีโลก” ได้สรุปผลสำเร็จในด้านการต่างประเทศของเวียดนามใน 5 ปีที่ผ่านมา ยืนยันความถูกต้องในแนวทางการต่างประเทศที่เอกราช พึ่งพาตนเอง สันติภาพ ร่วมมือและพัฒนา นโยบายการต่างประเทศที่เปิดกว้าง หลากหลาย พหุภาคี เป็นฝ่ายรุกและผสมผสามเข้ากับกระแสโลกอย่างเข้มแข็ง ซึ่งถูกระบุในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 11 ในระยะ 5 ถึง 10 ปีข้างหน้า การผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างกว้างลึกจะมีขึ้นในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเมือง กลาโหม ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ยาวนานและยั่งยืนกับหุ้นส่วนต่งๆ เสริมสร้างความมีเสถียรภาพและยั่งยืนของบรรยากาศการเมืองและความมั่นคงเพื่อนำสถานะของประเทศขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่ในระดับภูมิภาคและโลก แต่เพื่อปฏิบัติทัศนะเกี่ยวกับการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกที่ถูกระบุในร่างเอกสารของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 ต้องปฏิบัติหน้าที่การต่างประเทศดังนี้ “หนึ่งคือ ต้องปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศที่จะได้รับการอนุมัติจากการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 อย่างพร้อมเพรียง ขยายการนำของพรรคต่อกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก สองคือ ต้องผลักดันและเสริมสร้างให้ความสัมพันธ์หุ้นส่วนมีความลึกซึ้งมากขึ้น โดยเฉพาะในกรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ หุ้นส่วนในทุกด้านและผลักดันความสัมพันธ์ทางการเมือง การค้าและการลงทุน สามคือ ต้องปฏิบัติคำมั่นระหว่างประเทศที่ให้ไว้ โดยเพิ่มการเผยแพร่คำมั่นระหว่างประเทศที่ได้แปรเป็นกฎหมายและระเบียบการปฏิบัติในประเทศ ทำให้การผสมผสานที่ส่วนใหญ่ได้รับการปฏิบัติในขอบเขตสำนักงานภาครัฐเป็นการปฏิบัติอย่างเป็นฝ่ายรุกและเข้มแข็งของท้องถิ่น สถานประกอบการและประชาชน”
ตามระเบียบวาระการประชุม บ่ายวันที่ 23 มกราคม ที่ประชุมรับฟังรายงานของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 11 เกี่ยวกับงานด้านบุคลากรของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12
โอกาสนี้ พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้รับโทรเลขแสดงความยินดี 200 ฉบับจากพรรคการเมือง องค์กรและเพื่อนมิตรชาวต่างชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด