เผยแพร่แนวทางของพรรคและรัฐในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขา

(VOVworld) –  ตามรายงานของคณะกรรมาธิการชนเผ่าแห่งรัฐสภา การจัดสรรสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์และนิตยสารให้แก่เขตชนกลุ่มน้อยเขตเขาและเขตยากจนตามมติของนายกรัฐมนตรีได้มีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์แนวทางของพรรค นโยบายและกฎหมายของรัฐ
 เผยแพร่แนวทางของพรรคและรัฐในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขา - ảnh 1
ท่านนงก๊วกต๊วนรองหัวหน้าคณะกรรมาธิการชนเผ่าแห่งรัฐสภากล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม(bienphong )

(VOVworld) – นี่เป็นเจตนารมณ์ของการประชุมสรุปผล๒ปีการปฏิบัติมติของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดสรรสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์และนิตยสารให้แก่เขตชนกลุ่มน้อย เขตเขาและเขตยากจนช่วงปี๒๐๑๒ถึงปี๒๐๑๕ ที่จัดขึ้น ณ กรุงฮานอย วันที่๔เดือนนี้
ตามรายงานของคณะกรรมาธิการชนเผ่าแห่งรัฐสภา การจัดสรรสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์และนิตยสารให้แก่เขตชนกลุ่มน้อย เขตเขาและเขตยากจนตามมติของนายกรัฐมนตรีได้มีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์แนวทางของพรรค นโยบายและกฎหมายของรัฐ ตัวอย่างคนดีมีประพฤติดี รูปแบบการผลิตและประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตห่างไกลความเจริญและเขตยากจนอย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพเพื่อมีส่วนร่วมปลูกฝังจิตสำนึกและขยายความไว้วางใจของพี่น้องในเขตชนกลุ่มน้อยและในเขตเขาต่อการนำของพรรค ในเวลาข้างหน้า หนังสือพิมพ์และนิตยสารจะผลักดันการประชาสัมพันธ์แนวทางและนโยบายใหญ่ๆของพรรคและรัฐให้กับพี่น้องชนกลุ่มน้อย พร้อมทั้งเกาะติดปัญหาที่เกี่ยวข้องถึงชีวิตทางเศรษฐกิจ สังคมของเขตชนกลุ่มน้อย เขตทุรกันดาร เกาะแก่งและเขตชายแดนเพื่อเข้าใจแนวความคิด ประชามติสังคม ค้นพบปัญหาที่เร่งด่วนและซับซ้อนที่เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนเพื่อเป็นที่ปรึกษาของพรรค รัฐ และกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ./.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด