เพิ่มกองกำลังดูแลและปกป้องเขตชายแดนเพื่อป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 11 มกราคม ณ กรุงฮานอย กองบัญชาการทหารชายแดนได้มอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ทหาร 460 นายทำการฝึกซ้อมการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ หน่วยทหารชายแดนจังหวัดหล่างเซิน กาวบั่ง เตยนิง ลองอานและอานยาง 

ในการนี้ พลตรี เลดึ๊กท้าย ผู้บัญชาการทหารชายแดนได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทหารที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเจตนารมณ์ “การรับมือการแพร่ระบาดเหมือนการต่อต้านศัตรูผู้รุกราน”และ “พร้อมปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนได้ฉลองวสันต์ฤดูและตรุษเต๊ตอย่างปลอดภัย” อีกทั้งต้องกำหนดความรับผิดชอบในการบริหาร ปกป้องอธิปไตยและความมั่นคง การป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในเขตชายแดน ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆในปัจจุบัน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด