เพิ่มมาตรการดูแลปกป้องเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

(VOVWORLD) -เมื่อเร็วๆนี้ รองนายกรัฐมนตรี หวูดึ๊กดาม ได้อนุมัติการประกาศใช้คำสั่งของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเพิ่มมาตรการปกป้องและดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

คำสั่งของนายกรัฐมนตรีระบุว่า กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมต้องประสานงานกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆเสนอนโยบาย มาตรการในการปกป้องและเลี้ยงดูเด็กกำพร้า โดยเฉพาะเด็กกำพร้าเนื่องจากพ่อแม่เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 วิจัยและจัดทำโครงการลดผลกระทบต่อเด็กจากการแพร่ระบาด เช่น การดูแลสุขภาพจิต โดยเฉพาะเด็กกำพร้าเพื่อค้ำประกันการพัฒนาอย่างรอบด้านของเด็ก เพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมบทบาททางสังคมและชุมชนในการปกป้องและดูแลเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

คณะกรรมการประชาชนจังหวัดและนครสังกัดส่วนกลางต้องแนะนำและตรวจสอบการปฏิบัติมาตรการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้แก่เด็กในท้องถิ่นและฉีดวัคซีนใหแก่เด็กอย่าง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตามแผนที่วางไว้.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด