เยาวชนเวียดนมมีบทบาทเป็นเสาหลักและเป็นกองกำลังเดินหน้าในการสร้างสรรค์และปกป้องปิตุภูมิ

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 11 ธันวาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดพิธีเปิดการประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ครั้งที่ 11 วาระปี 2017 – 2022 ในหัวข้อ “เยาวชนเวียดนามเดินหน้า มีความมุ่งมั่น สามัคคี มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนา” โดยมีเยาวชนดีเด่น 1.000 คน รวมทั้งตัวแทนผู้บริหารพรรค รัฐ กระทรวง หน่วยงานต่างๆ และอดีตเจ้าหน้าที่กองเยาวชนประมาณ 250 คนเข้าร่วม  
เยาวชนเวียดนมมีบทบาทเป็นเสาหลักและเป็นกองกำลังเดินหน้าในการสร้างสรรค์และปกป้องปิตุภูมิ - ảnh 1ท่าน เหงวียนฟู้จ่อง กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม (Photo: doanthanhnien.vn)

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม ท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ชี้ชัดว่า นับตั้งแต่อดีตและภายใต้การชี้นำของพรรคและประธานโฮจิมินห์ เยาวชนเวียดนามได้ส่งเสริมเกียรติประวัติแห่งความรักชาติ ความทรหดกล้าหาญ พร้อมเสียสละเพื่อภารกิจการสร้างสรรคและพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ ซึ่งมีส่วนร่วมที่สำคัญต่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของภารกิจการปฏิวัติเวียดนาม “กองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ได้พัฒนาอย่างเข้มแข็ง ปฏิบัติหน้าที่ให้การศึกษาและรณรงค์ให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของประเทศชาติอย่างลุล่วงไปด้วยดี ในหลายปีมานี้ กองเยาวชนฯได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการปฏิบัติงานด้านเยาวชนและขบวนการยุวชนอย่างเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของยุวชนและสมาชิกกองเยาวชนฯ ผลักดันการให้การศึกษาด้านแนวคิด การเมือง คุณธรรมและการดำเนินชีวิตแก่เยาวชน ขบวนการเยาวชนอาสาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การพิทักษ์รักษาปิตุภูมิควบคู่กับขบวนการเยาวชนสร้างฐานะได้รับการปฏิบัติและสร้างนิมิตรหมายที่ดี แถวขบวนเจ้าหน้าที่กองเยาวชนฯที่ผ่านการฝึกฝนหล่อหลอมตนเองเป็นอย่างดีถูกระบุในรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆของพรรคและหน่วยงานบริหารภาครัฐทุกระดับ”

ท่าน เหงวียนฟู้จ่องยังได้ชี้ชัดว่า เพื่อปฏิบัติเป้าหมายต่างๆที่ถูกระบุในมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 โดยเฉพาะการพัฒนาเวียดนามให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยในขั้นพื้นฐาน กองเยาวชนฯและขบวนการเยาวชนต้องทำการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างต่อเนื่อง ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมบทบาทเป็นกองกำลังเดินหน้าและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนในระยะใหม่ พร้อมทั้งแสดงความประสงค์ว่า องค์การของเยาวชนต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งของเยาวชนในกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ

การประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ครั้งที่ 11 ได้ตั้งเป้าหมายที่สำคัญ 10 ข้อ เช่น เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองเยาวชนทุกคนและเยาวชนร้อยละ 80 ได้ศึกษาและเผยแพร่มติต่างๆของพรรคและกองเยาวชนฯ กองเยาวชนระดับตำบล เขตและอำเภอเมืองทุกแห่งสร้างสรรค์อย่างน้อย 1 รูปแบบและมาตรการเพื่อสนับสนุนเยาวชนที่ด้อยโอกาสและโครงการความคิดริเริ่ม 5 ล้านข้อของสมาชิกกองเยาวชนฯและเยาวชน

ก่อนหน้านั้น เมื่อบ่ายวันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา ผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมได้เข้าร่วมการสนทนากับรัฐมนตรีและตัวแทนจากกระทรวงกลาโหม กระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไป กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพภาพและสังคม กระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กระทรวงรักษาความมั่นคงภายในและกระทรวงศึกษาและฝึกอบรม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด