เรียนรู้ประสบการณ์จากต่างประเทศเพื่อควบคุมปัญหาขยะมูลฝอย

(VOVWORLD) -ปริมาณขยะมูลฝอยตัวเมืองของเวียดนามในปี 2015 ได้เพิ่มขึ้น 1.6 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2010 และคาดว่าในปี 2020 จะเพิ่มขึ้น 2.37 เท่าและในปี 2025 จะเพิ่มขึ้น 3.2 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2010 โดยถ้าใช้อัตราเฉลี่ยในปัจจุบัน ในปี 2025 ประชากร 1คนจะทิ้งขยะประมาณ 1.6 กิโลกรัมต่อวัน
เรียนรู้ประสบการณ์จากต่างประเทศเพื่อควบคุมปัญหาขยะมูลฝอย - ảnh 1 ภาพการสัมมนา

นี่คือคำเตือนของผู้เชี่ยวชาญในการสัมมนานานาชาติเกี่ยวกับการ “ควบคุมขยะมูลฝอยในตัวเมืองเพื่อตอบสนองการพัฒนาของเศรษฐกิจแบบวงกลม” ที่จัดโดยกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ณ กรุงฮานอยเมื่อวันที่ 14 เดือนนี้

รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมประเทศในปัจจุบันปรากฎว่า ปริมาณขยะในเขตตัวเมืองของเวียดนามเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10-16 ต่อปี โดยเป็นขยะภาคครัวเรือนร้อยละ 60-70 ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมปัญหาขยะมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องเรียนรู้ประสบการณ์จากต่างประเทศ ศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นต้น นาย หวอต๊วนเญิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแสดงความคิดเห็นว่า               “เวียดนามกำลังพิจารณาเพื่อระบุเนื้อหานี้เข้าในเอกสารที่มีอำนาจสูงสูดของแปประเทศและปฏิบัติ สำหรับรูปแบบเศรษฐกิจธรรมดา ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เสร็จแล้วจะถูกทิ้งเป็นขยะ แต่ถ้าพัฒนาเศรษฐกิจแบบวงกลม จะมุ่งสู่การรีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์จากวัสดุที่ใช้แล้วแทนการซื้อวัตถุดิบใหม่เพื่อนำมาผลิต ซึ่งประหยัดเงินทุนในการผลิตและการกำจัดขยะ”

ที่เวียดนาม ได้มีการดำเนินเศรษฐกิจแบบวงกลมในท้องถิ่นต่างๆ เช่น ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่จังหวัดนิงบิ่งห์ จังหวัดเกิ่นเทอและนครดานัง ซึ่งช่วยประหยัดเงินถึง 6.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบการผลิตที่ปลอดภัยมากขึ้นและความคิดริเริ่มต่างๆ เช่น ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการไม่ทิ้งขยะและความคิดริเริ่มการใช้ฝาจีบมาทำเป็นเหล็กสำหรับก่อสร้างสะพาน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด