เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงวียนฟู้จ่องอวยพรตรุษเต๊ตผู้นำและอดีตผู้นำพรรคและรัฐ

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ณ ทำเนียบประธานประเทศ เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงวียนฟู้จ่องได้เป็นประธานในการพบปะและอวยพรตรุษเต๊ตบรรดาผู้นำและอดีตผู้นำพรรค รัฐ แนวร่วมปิตุภูมิและหน่วยงานส่วนกลาง 
เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงวียนฟู้จ่องอวยพรตรุษเต๊ตผู้นำและอดีตผู้นำพรรคและรัฐ - ảnh 1เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงวียนฟู้จ่องอวยพรตรุษเต๊ตผู้นำและอดีตผู้นำพรรคและรัฐ (VNA)

ในการนี้ ท่าน เหงวียนฟู้จ่องได้ชี้ชัดว่า ปี 2021เป็นปีแรกที่ปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมช่วงปี 2021-2025 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติวาระปี 2021-2026 และย้ำว่า“เวียดนามพยายามบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระดับสูงสุด เศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพ เน้นแก้ไขอุปสรรคให้แก่การผลิตและประกอบธุรกิจ พัฒนาวัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ค้ำประกันสวัสดิการสังคมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ขยายการสร้างสรรค์และปรังปรุงองค์กรพรรค สร้างสรรค์นิติรัฐตามแนวทางสังคมนิยมและระบบการเมืองที่โปร่งใส เข้มแข็ง ทำการปฏิรูประเบียบราชการ ตุลาการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ผลักดันการประหยัด งานด้านกลาโหม ความมั่นคง การปกป้องอธิปไตยของประเทศ ค้ำประกันเสถียรภาพทางการเมือง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม บรรยากาศแห่งสันติภาพและเสถียรภาพเพื่อพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วและยั่งยืน”

สำหรับหน้าที่ที่สำคัญในปัจจุบัน ท่าน เหงวียนฟู้จ่องได้ชี้ชัดว่า“หน้าที่ที่สำคัญเฉพาะหน้าคืองานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานทุกระดับและทางการปกครองท้องถิ่นต้องเพิ่มความระมัดระวังและวางแผนรับมือกับทุกสภาวการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ต้องไม่ประมาท ผลักดันการผลิตและประกอบธุรกิจ ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตชายแดน เขตทะเลและเกาะแก่ง การแก้ไขผลเสียหายจากภัยธรรมชาติ ช่วยเหลือครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบาย ครอบครัวยากจนในเขตเขา และเขตชนกลุ่มน้อยในช่วงตรุษเต๊ต บริหารจัดการสินค้าเพื่อจัดสรรค์ให้แก่ประชาชนในช่วงตรุษเต๊ตและวันงานสำคัญต่างๆ”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด