เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง ส่งจดหมายแสดงความยินดีถึงการประชุมสมัชชาใหญ่ไอป้าครั้งที่ 40

(VOVWORLD) - ในโอกาสการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพรัฐสภาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือไอป้าครั้งที่ 40 กำลังมีขึ้น ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ ได้ส่งจดหมายแสดงความยินดีถึงนาย ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยและประธานไอป้าครั้งที่ 40  ในนามรัฐและประชาชนเวียดนาม 

ท่าน เหงียนฟู้จ่อง ได้ชื่นชมหัวข้อของการประชุมครั้งนี้คือ “ผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนรัฐสภาเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสาส์นของไอป้าคือการเป็นหุ้นส่วนสำคัญ เดินพร้อมกับอาเซียนในกระบวนการพัฒนาและสร้างสรรค์ประชาคมที่เข้มแข็ง เชื่อมโยงและคล่องตัว ในฐานะสมาชิกที่กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบในไอป้า สภาแห่งชาติเวียดนามจะเข้าร่วมกิจกรรมของไอป้า กระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกและภูมิภาคเพื่อสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรืองและความยั่งยืนของประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็ง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด