เลือกคณะกรรมการบริหารและคณะประธานของสหภาพแรงงานเวียดนามวาระปี 2018-2023

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย สหภาพแรงงานเวียดนามได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารของสหภาพแรงงานเวียดนามครั้งที่ 4 สมัยที่ 12 เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร คณะประธานและประธานสหภาพแรงงานสมัยที่ 12 วาระปี 2018-2023
เลือกคณะกรรมการบริหารและคณะประธานของสหภาพแรงงานเวียดนามวาระปี 2018-2023 - ảnh 1นาง เจืองถิมาย หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางอวยพรนาย เหงีนยดิ่งคาง ประธานสหภาพแรงงานเวียดนามวาระปี 2018-2023 (VGP)

ที่ประชุมได้ลงคะแนนเลือกนาย เหงียนดิ่งคาง ให้ดำรงตำแหน่งประธานสหภาพแรงงานเวียดนามสมัยที่ 12 วาระปี 2018-2023 แทนนาย บุ่ยวันเกื่อง ที่ถูกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคสาขาจังหวัดดั๊กลัก

ในการกล่าวปราศรัยรับหน้าที่ นาย เหงีนยดิ่งคาง ประธานสหภาพแรงงานเวียดนามวาระปี 2018-2023 ได้ยืนยันว่า “ผมจะส่งเสริมเกียรติประวัติที่รุ่งโรจน์ของสหภาพแรงงานเวียดนามเพื่อเน้นเปลี่ยนแปลงใหม่แนวทางการปฏิบัติงานของสหภาพแรงงาน ยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนดูแลปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของสมาชิกสหภาพแรงงานและผู้ใช้แรงงาน ปรับปรุงรูปแบบองค์กร กลไกให้กระทัดรัดและมีความสมบูรณ์ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการสร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานที่เป็นมืออาชีพ และมุ่งมั่นตอบสนองหน้าที่ในระยะใหม่”

นาง เจืองถิมาย หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางได้เสนอว่า สหภาพแรงงานมีหน้าที่ 3 ด้านคือเป็นตัวแทนให้แก่สิทธิผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของแรงงาน พัฒนาสมาชิกของสหภาพแรงงาน เป็นสะพานเชี่อมระหว่างพรรคกับแรงงาน สร้างสรรค์องค์กรและแถวขบวนเจ้าหน้าที่ใหม่เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ใน 3 ด้านนี้ อีกทั้งเสนอให้องค์กรสหภาพแรงงานให้การช่วยเหลือแรงงานลงนามสัญญาจ้างงานและแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงประมวลกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไข.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด