เวียดนามขานรับ "คำเรียกร้องให้มีปฏิบัติการเพื่อมอบสิทธิอำนาจด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรี"

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม เอกอัครราชทูตดั่งดิ่งห์กวี๊ หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติในนามของเวียดนามได้ลงนามใน "คำเรียกร้องให้มีปฏิบัติการเพื่อมอบสิทธิอำนาจทางเศรษฐกิจให้แก่สตรี" โดยสหรัฐเป็นผู้ริเริ่ม 
เวียดนามขานรับ  เอกอัครราชทูต ดั่งดิ่งห์กวี๊ หัวหน้าคณะผู้แทนของเวียดนามในสหประชาชาติ  

ในการกล่าวปราศรัยในพิธี เอกอัครราชทูต ดั่งดิ่งกวี๊ ได้ย้ำว่า เวียดนามให้ความสำคัญต่อการผลักดันความเสมอภาคทางเพศ การค้ำประกันและมอบอำนาจให้แก่สตรี ให้คำมั่นปฏิบัติและสอดแทรกเนื้อหานี้ในระดับประเทศ ภูมิภาคและโลกอย่างสมบูรณ์ และเชื่อมั่นว่า คำเรียกร้องนี้จะสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การมอบสิทธิให้แก่สตรีในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ คำเรียกร้องให้มีปฏิบัติการเพื่อมอบอำนาจสิทธิทางเศรษฐกิจให้แก่สตรี" โดยสหรัฐเป็นผู้ริเริ่มมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ยืนยันบทบาทที่สำคัญของสตรีต่อเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด