เวียดนามคือตลาดที่เต็มไปด้วยศักยภาพของสถานประกอบการขายปลีกอินโดนีเซีย

(VOVWORLD) - ปัจจุบัน มีสถานประกอบการขายปลีกของอินโดนีเซีย 2 แห่งคือบริษัท PT Perintis Plenary Services และบริษัท PT Mitra Adiperkasa ได้เข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในเวียดนาม

สถานประกอบการขายปลีกอินโดนีเซียมีความต้องการขยายการประกอบธุรกิจในเวียดนาม โดยในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อเร็วๆนี้ นาย Roy Nicholas Mandey ประธานสมาคมสถานประกอบการขายปลีกอินโดนีเซียได้เรียกร้องให้รัฐบาลอินโดนีเซียสนับสนุนสถานประกอบการในการขยายการประกอบธุรกิจในต่างประเทศผ่านการปรับปรุงและผ่อนปรนข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ผลักดันการเจรจากับประเทศต่างๆเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจให้แก่สถานประกอบการ

ตามรายงานของบริษัท Nielsen ในปี 2018 ยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคในเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมือ่เทียบกับปี 2017 จำนวนร้านค้าและซุปเปอร์มาเก็ตเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.5 ส่วนธนาคารโลกได้เผยว่า จำนวนชนชั้นกลางในเวียดนามในปี 2018 อยู่ที่กว่า 11.6 ล้านคนและจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ในปี 2026.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด