เวียดนามจัดงานระลึกวันอาหารโลก 16 ตุลาคม

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 16 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย กระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทได้ประสานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO จัดงานครบรอบ 43 ปีวันอาหารโลก 78 ปีวันก่อตั้ง FAO  และ 45 ปีความร่วมมือเวียดนาม - FAO

ภายใต้หัวข้อ น้ำคือชีวิต น้ำคืออาหาร ไม่ปล่อยให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังวันอาหารโลกปีนี้มุ่งยกระดับจิตสำนึกของผู้คนทั่วโลกเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของการจัดการน้ำอย่างเหมาะสม

ในพิธี นาย เหงียนหว่างเหียบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทได้ยืนยันว่าเวียดนามเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีประชากรหลายสิบล้านคนอาศัยแหล่งน้ำจืดเพื่อการดำรงชีวิต  เวียดนามมีระบบโครงสร้างพื้นฐานในด้านทรัพยากรน้ำค่อนข้างพร้อมเพรียง บวกกับระบบกฎหมายเพื่อบริหารจัดการ ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การป้องกันและรับมือปัญหาน้ำท่วม

เวียดนามจะค้ำประกันความมั่นคงของแหล่งน้ำ ความปลอดภัยของเขื่อน และป้องกันการลดลงของทรัพยากรน้ำ โดยเน้นการควบคุมแหล่งน้ำเพื่อใช้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชีวิตของประชาชน ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศที่อยู่ตอนบนของแหล่งน้ำและองค์กรระหว่างประเทศในการใช้ทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำข้ามพรมแดนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมีส่วนร่วมบรรลุเป้าหมายของการเป็นประเทศที่ผลิตและจัดสรรอาหารอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบและยั่งยืนเพื่อไม่ปล่อยให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

ส่วนนาย เรมี โนโน วอมดิม หัวหน้าผู้แทนของ FAO สาขาเวียดนามเผยว่า FAO ได้ร่วมมือกับเวียดนามและประเทศอื่นๆ ในการปฏิบัติตามเนื้อหาหลักของโครงการปฏิบัติการเพื่อน้ำของสหประชาชาติ จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรและอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการอาหารของมนุษย์ ปกป้องโลก พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืนและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด