เวียดนามจะนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวคิดเป็นร้อยละ 16 ของโลกภายในปี 2035

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 9 กันยายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการเปิดฟอรั่มเวียดนาม-สหรัฐเกี่ยวกับโครงการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวและรูปแบบร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในหน่วยงานคมนาคมในหัวข้อ “วิธีการจัดทำแผนการระดมเงินทุนและธำรงความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ” ซึ่งมีขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน

ในการนี้ นาย เจิ่นแทงตุ่ง รองอธิบดีกรมปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินสังกัดกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวียดนามได้เผยว่า ตามแผนการพัฒนาหน่วยงานอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติเวียดนามจนถึงปี 2025 และแนวทางการพัฒนาถึงปี 2035 เวียดนามจะเริ่มนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวตั้งแต่ปี 2022 และเพิ่มปริมาณการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น 5 ล้านตันภายในปี2025  10 ล้านตันภายในปี 2030 และ 15 ล้านตันภายในปี 2035 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ16 ของปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลวของโลก

เพื่อปฏิบัติเป้าหมายดังกล่าว เวียดนามจะพัฒนาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเหลวและสถานีกักเก็บ โดยในระยะปี 2026-2035 มีแผนการก่อสร้างสถานีกักเก็บ 5-6 แห่งที่สามารถกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว 3 ล้านตันต่อปี.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด