เวียดนามจะลดอัตราครอบครัวยากจนตามแนวทางการเข้าถึงหลายมิติลงเหลือร้อยละ 2.75

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 11 ธันวาคม ณ สำนักรัฐบาล นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เข้าร่วมการประชุมทั่วประเทศสรุปงานด้านการแก้ปัญหาความยากจนระยะปี 2016-2020 ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 
เวียดนามจะลดอัตราครอบครัวยากจนตามแนวทางการเข้าถึงหลายมิติลงเหลือร้อยละ 2.75 - ảnh 1 นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกกล่าวปราศรัยในการประชุม (VGP)

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ย้ำว่า ต้องทำการวิจัยและเสนอให้พรรคและรัฐประกาศนโยบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์และวิสัยทัศน์เพื่อปฏิบัติเป้าหมาย “เวียดนามไม่มีคนจน” ภายในปี 2045 พร้อมทั้งเผยว่า ในตลอดกว่า 30ปีที่ผ่านมา พรรคและรัฐได้ให้ความสนใจปฏิบัติงานนี้ ซึ่งได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศว่า เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ประเทศอื่นๆทั่วโลกและเผยว่า แม้เวียดนามเป็นจุดเด่นในการปฏิบัติงานด้านนี้ แต่ความท้าทายต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดทำให้อัตราผู้ที่หลุดพ้นจากความยากจนกลับไปยากจนอีกครั้งยังคงอยู่ในระดับสูง

สำหรับหน้าที่ในเวลาข้างหน้า นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เผยว่า ต้องปรับปรุงนโยบายช่วยเหลือผู้ที่มีฐานะยากจน โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุและชนกลุ่มน้อยเพื่อไม่ปล่อยให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง นอกจากโครงการที่กำลังปฏิบัติคือโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่และโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้กำชับว่า“ต้องปฏิบัติขบวนใหม่คือตำบลและหมู่บ้านแต่ละแห่งสร้างสรรค์รูปแบบแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และสอดคล้องกับสถานการณ์ในท้องถิ่นและต้องให้ความสำคัญต่อแหล่งบุคลากร พรรคสาขามอบหมายหน้าที่ให้สมาชิกพรรคช่วยเหลือคนจน เปิดขบวนการแข่งขันในการปฏิบัติเป้าหมายการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ส่วนกระทรวงกลาโหมต้องดูแลบุตรที่พ่อแม่เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยและเหตุดินถล่มในภาคกลาง”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด