เวียดนามญี่ปุ่นเห็นพ้องกระชับความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ

(VOVWORLD) -วันที่30พฤษภาคม ณ กรุงโตเกียว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามฝามบิ่งมิงห์และรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น ทาโร โคโนได้เข้าร่วมการเจรจาและเป็นประธานการประชุมครั้งที่11คณะกรรมการร่วมมือเวียดนาม-ญี่ปุ่น
เวียดนามญี่ปุ่นเห็นพ้องกระชับความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ - ảnh 1

ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องส่งเสริมการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่เอื้อประโยชน์ระหว่างกันผ่านการผลักดันการลงทุน การค้า อุตสาหกรรม พลังงาน การเกษตร การรับแรงงานเวียดนามและการปรับปรุงระเบียบการในการออกวีซาให้แก่พลเมืองเวียดนาม ตลอดจนการสนับสนุนกันในเวทีระหว่างประเทศ ผลักดันการเยือนระดับสูง ธำรงกลไกความร่วมมือและสนทนาระหว่างรัฐบาลและกระทรวง หน่วยงานทั้งสองประเทศ หารือมาตรการผลักดันความร่วมมือด้านเงินโอดีเอ รวมทั้งการประสานงานอย่างแน่นแฟ้นเพื่อความสำเร็จของการประชุมระดับสูงกลุ่มเศรษฐกิจที่พัฒนาและเพิ่งเกิดใหม่หรือจี20ที่จะมีขึ้น ณ ญี่ปุ่นในเดือนมิถุนายนนี้

รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นได้ยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนเวียดนามพัฒนาอย่างยั่งยืน ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การฝึกอบรมแหล่งบุคลากร การรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด