เวียดนามตั้งความหวังเกี่ยวกับการพัฒนาวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี 2025

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 20 กรกฎาคม นาย เหงวียนก๊วกหยุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามและหัวหน้า SOM ASEAN เวียดนามได้เป็นประธานในการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี 2025 โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงอาเซียนและรองเลขาธิการอาเซียน 3 ท่านที่ดูแล 3 เสาหลักประชาคมการเมือง-ความมั่นคง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม-สังคมอาเซียนเข้าร่วม

เวียดนามตั้งความหวังเกี่ยวกับการพัฒนาวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี 2025 - ảnh 1 นาย เหงวียนก๊วกหยุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามและหัวหน้า SOM ASEAN เวียดนาม 

ในการนี้ บรรดาประเทศอาเซียนได้ชื่นชมข้อเสนอของเวียดนาม พร้อมทั้ง ยืนยันว่า จะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเวียดนามในการหารือและกำหนดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมให้แก่ประชาคมอาเซียนในเวลาที่จะถึง ซึ่งวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี 2025 ต้องเน้นถึงด้านการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล ความมั่นคงด้านอินเตอร์เน็ต การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น รวมทั้ง มาตรการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของอาเซียน ผลักดันการเข้าร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างสรรค์ประชาคม 

ส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เหงวียนก๊วกหยุงได้เสนอว่า วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี 2025 ต้องกำหนดเป้าหมายและหลักการที่สอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียน อาเซียนต้องยืนยันบทบาทการเป็นศูนย์กลางในการผลักดันการผสมผสานเข้ากับกระแสภูมิภาค รักษาสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค มีส่วนร่วมต่อการรักษาสันติภาพและการพัฒนาของโลก อาเซียนยืนหยัดการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนที่มุ่งเน้นประชาชนและถือประชาชนเป็นศูนย์กลางในกระบวนการพัฒนา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด