เวียดนามถือว่าการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติเป็นหน้าที่ที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆ

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 13 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย คณะกรรมการชี้นำส่วนกลางเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติได้จัดประชุมขานรับวันลดภัยพิบัติสากล 13 ตุลาคม รองนายกรัฐมนตรี เลวันแถ่ง หัวหน้าคณะกรรมการฯและประธานคณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ ค้นหากู้ภัยแห่งชาติได้เป็นประธานในพิธี 
เวียดนามถือว่าการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติเป็นหน้าที่ที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆ - ảnh 1ภาพการประชุม

ส่วนในการประชุมยังมีผู้นำสำนักงานภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ สำนักเลขาธิการอาเซียน เอกอัครราชทูต ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ หุ้นส่วนลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ผู้บริหารของกระทรวง หน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่นต่างๆเข้าร่วม

ในการกล่าวปราศรัยในพิธี รองนายกรัฐมนตรี เลวันแถ่ง ได้ย้ำว่า จากการเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ในหลายปีที่ผ่านมา เวียดนามได้ให้ความสนใจถึงการป้องกันภัยพิบัติอยู่เสมอ โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นฝ่ายรุกและมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมองค์การและฟอรั่มระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ เช่น การเข้าร่วมกรอบปฏิบัติการ SENDAI ระดับโลกเกี่ยวกับการบริหารภัยพิบัติ ข้อตกลงปารีสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การลงนามพิธีสารเกียวโตของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ แต่อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สร้างความท้าทายมากมายต่อการป้องกันภัยพิบัติ นอกจากการระดมแหล่งพลังและการเข้าร่วมของสังคม เวียดนามต้องการความร่วมมือจากประเทศ หุ้นส่วนและเพื่อนมิตรต่างชาติในงานด้านการป้องกันและควบคุมภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่จะถึง

รัฐบาลเวียดนามยืนยันว่า การป้องกันและควบคุมภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นภารกิจสูงสุด ประจำและต่อเนื่องอยู่เสมอ เพื่อปกป้องชีวิต สุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เวียดนามชื่นชมและหวังว่า ประเทศ องค์กรและเพื่อนมิตรต่างชาติจะเดินพร้อม ร่วมมือและให้การช่วยเหลือเวียดนามในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อรับมือและแก้ไขความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เวียดนามให้คำมั่นที่จะอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ให้แก่องค์กรระหว่างประเทศในการปฏิบัติโครงการช่วยเหลือด้านเทคนิค ยกระดับทักษะความสามารถและช่วยเหลือเวียดนามในการป้องกันและควบคุมภัยพิบัติทางธรรมชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด