เวียดนามนับวันยืนยันบทบาทในแก้ไขปัญหาของโลก

(VOVWORLD) -หนังสือพิมพ์ The Washington Times ของสหรัฐได้ลงบทความที่ชื่นชมบทบาทของเวียดนามในการแก้ไขปัญหาระดับโลก โดยเฉพาะในฐานะประเทศสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020 -2021 
บทความดังกล่าวชี้ชัดว่า แม้จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19แต่บทบาทของเวียดนามบนเวทีโลกยังคงได้รับการยกระดับผ่านการดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ การประสานงาน การหารือและการสนทนาเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญต่างๆ เช่น การรักษาสันติภาพ โดยเฉพาะหลังจากที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดสหรัฐ-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเมื่อปี 2019 ส่งเสริมบทบาทในอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงในภูมิภาค นอกจากนี้ เวียดนามได้เข้าร่วมกิจกรรมการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ส่งเสริมลัทธิพหุภาคี ให้ความเคารพกฎหมายสากลและกฎบัตรสหประชาชาติ ในตลอด 30 ปีที่ผ่านมา เวียดนามได้รับการรับรองว่าเป็นสมาชิกที่เป็นฝ่ายรุก มีความรับผิดชอบของประชาคมโลก สนับสนุนความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด